COVID-19: Vi finns här för att hjälpa dig

WITTENSTEIN utvärderar kontinuerligt utvecklingen angående COVID-19 och vidtar lämpliga åtgärder.

För att skydda våra anställda och säkerställa leveranser till våra kunder har vi uppdaterat våra åtgärder i december 2021.

Vi kan fortfarande leverera och tillverka utan begränsningar.

Sedan pandemins utbrott gör vi allt för att hålla produktionen igång vid våra anläggningar och leverera vår vanliga standard för produkter och tjänster. Vårt mål är att fortsätta stödja våra kunder så effektivt som möjligt. Vi har lyckats hålla vår affärsverksamhet som normalt och drar nytta av vår höga vertikala integrationsnivå.

Våra anställdas hälsa är högsta prioritet.

Vi har kontinuerligt genomfört åtgärder för att skydda våra anställda ända sedan spridningen av COVID-19 började, dessa åtgärder är nu en del av vår vardag. Utöver efterlevnad av förbättrade hygieniska åtgärder säkerställer vi att reglerna om social distansering följs. 

Vi håller kontakt

Även under dessa svåra tider, som kommer påverka under lång tid framöver, har vi nära kontakt med våra kunder. Alla telefonnummer och e-postadresser är fortfarande tillgängliga för dig som normalt. Och förresten, om du letar efter den perfekta produkten för din applikation, använd våra dimensioneringsverktyg: de hjälper dig att välja den optimala växeln snabbt och enkelt, designa komplexa drifter eller ladda ner CAD-data.

Vi säger tack.

  • Tack till alla som är engagerade i att skydda de drabbade när vi bekämpar coronavirus-pandemin.
  • Tack till alla som håller infrastrukturen igång och utför nödvändiga leveranser.
  • Tack till samhället i stort för att du är medveten och aktsam om andra.
  • Tack till våra regeringar för att agera snabbt och beslutsamt.
  • Tack också till alla som tänker kreativt, uttrycker välgrundad kritik och lever demokrati genom opposition.
  • Tack till våra kunder som fortsätter att lita på oss under krisen.
  • Tack till våra leverantörer och partners som levererar sina tjänster till oss på bästa möjliga sätt.
  • Tack till alla våra anställda som håller verksamheten igång under dessa förhållanden.

Utvalda åtgärder

Hygien och sociala distansregler

Vi uppmanar våra anställda att följa de hygieniska åtgärderna och reglerna för sociala kontakter.

Vi säkerställer att administrativ personal håller social distans på våra anläggningar.

Teamuppdelning

Från Oktober är vi tillbaka på kontoret men vi har tidigare delat alla team i två grupper där ena gruppen jobbat på kontoret och andra jobbat hemifrån.

Från December jobbar vi återigen uppdelat i två grupper där ena gruppen jobbar på kontoret och andra gruppen jobbar hemifrån.

Skiftbyte utan kontakt

Vi har längre tid mellan skiften i tillverkningen för att minska exponering.

Separat logistik

Godkännande av gods är separerat från inkommande gods. 

Virtuella möte

Personliga möten är tillåtna om godkända av alla parter. Skype- eller telefonkonferens är ett alternativ.

Begränsning av resor

Affärsresor är tillåtna om godkända av alla parter. Internationella affärsresor är godkända i exceptionella fall.

Intern arbetsgrupp

Vår arbetsgrupp ger dagligen information till de anställda och förklarar de olika åtgärderna eller lättnader i åtgärderna.

Från experter. För experter.

Från och med nu kan du dra nytta av en ny tjänst: våra WITTENSTEIN-webbseminarier.

Här kan du lära dig mer om våra produkter och lösningar samt klargöra eventuella obesvarade frågor direkt med våra experter.

Till webbseminarier