Utformar morgondagens tillverkning

Som ledande innovatör inom mekatronikdrivning arbetar vi också med att införa Industri 4.0. Vår verksamhet är främst fokuserad på att förverkliga smarta tillverkningsmetoder och utveckla intelligenta produkter, exempelvis för mekanikkonstruktion eller logistik.

Vi driver på den digitala omvandlingen av WITTENSTEIN i våra anläggningar Innovation Factory och Urban Production i Fellbach. Målet är en smart fabrik där människan och hennes beslutsfattande står i centrum i produktionen. Ett nätverk av sammankopplade fysiska och virtuella produktionselement och lämpliga styrsystem ger kvalificerad support för de uppgifter som ingår i rollen.


INDUSTRI 4.0: NY SYN PÅ TILLVERKNING

INDUSTRI 4.0: NY SYN PÅ TILLVERKNING

I framtidens fabrik (Factory of the Future) kommunicerar människor, maskiner och produkter hela tiden med varandra via intelligenta system (CPS, cyberfysiska system). Det gör att produktionsprocessen kan återskapas nästan helt i realtid.

Läs mer

FOKUS MED CYPROS

FOKUS MED CYPROS

Cypros (cyberfysiska produktionssystem) ses som ett av de första implementeringsprojekten för Industri 4.0. Det sponsrades av den federala forsknings- och utbildningsmyndigheten.

Läs mer

MÄNNISKANS ROLL

MÄNNISKANS ROLL

I Industri 4.0 fattar människan beslut

Läs mer