Galaxie® G

Galaxie® G – rak Galaxie®-version med möjlighet till extra ingångssteg