Galaxie® växel

Galaxie® G – rak Galaxie®-version med möjlighet till extra ingångssteg