Filter:

Integrerade systemlösningar

Integrerade systemlösningar från WITTENSTEIN cyber motor är mer än bara komponenterna som ingår. Den genomtänkta kombinationen av mekanik, motor, elektronik och programvara bildar ett mekatroniskt drivsystem från en enda leverantör, som ökar effektiviteten hos drivlösningarna under utveckling, driftsättning och användning. Enkel integrering, snabb idrifttagning, litet format och bättre dynamik och precision är bara några fördelar som du får med integrerade systemlösningar från WITTENSTEIN cyber motor.

Integrerade systemlösningar anpassade till dina krav

WITTENSTEIN cyber motors integrerade systemlösningar består av harmoniserade drivsystem för många olika marknader och tillämpningar. cyber iTAS® – ett helt skalbart och modulärt drivsystem – är specialkonstruerat för segmentet självkörande fordon. Med olika funktionspaket kan harmoniska kompletta system – från hjul till elektronik – konstrueras med hänsyn till specifika fordon. Maskin- och programvaran i den här systemlösningen är anpassade till fordonsarkitekturens krav.

cyber ternary-serien med linjära och roterande servoaktuatorer levereras med inbyggd effektelektronik. Den kompakta designen, den minimerade ledningsdragningen, de små formaten och den snabba idrifttagningen gör dem enkla att integrera i modulära maskinkoncept.

Andra produkter från WITTENSTEIN koncernen

WITTENSTEIN koncernen integrerar alla huvudsakliga tekniker i världen för elektromekaniska drivsystem. Våra innovationer utgör ständigt nya milstolpar. Vårt produktutbud omfattar allt från medicinteknik till piezodrivningar och integrerad elektronik.