Tjänster

Tjänstkonceptet från WITTENSTEIN är också en ny milstolpe inom leverans av tjänster. Vi finns här för dig, från konceptstadiet och genom hela applikationens livscykel.

Läs mer

+46 40 2650 10

Kundanpassad logistiklösning


Vi hantera hela leveransen åt dig
I brådskande fall ordnar vi en omedelbar och professionell upphämtning och snabbast möjliga leverans av det reparerade drivsystemet. Upphämtning och leverans kan begäras oberoende av varandra.

Använd vår WITTENSTEIN Service Portal för idrifttagning.
 

Fördelarna för dig

  • Kostnadsbesparingar tack vare minimala driftstopp
  • Professionell logistikorganisation
  • Minskade transportrisker tack vare kundanpassad, direkt upphämtning och leverans

+46 40 2650 10