Sustainability

For us, sustainability and corporate social responsibility are long-term factors for success and drivers of innovation. Only those who do business cost-effectively can assume social and environmental responsibility. It is our aim to combine optimal product quality with effective environmental protection and corporate social responsibility.


RESURSEFFEKTIVITET

RESURSEFFEKTIVITET

Världen ställer allt högre krav på produkter, energi och råmaterial. Men kraven kan inte kombineras med våra begränsade naturresurser.

Read more

BYGGNADSTEKNIK

BYGGNADSTEKNIK

Vi investerar stort i hållbarheten hos våra nya byggnader.

Read more

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR I EN HÅLLBAR FRAMTID

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR I EN HÅLLBAR FRAMTID

Innovation Factory i Igersheim och Urban Production i Fellbach banar ny mark inom energi- och resursförbrukning.

Read more

BLUE COMPETENCE – HÅLLBARHETSINITIATIV FÖR MASKIN- OCH ANLÄGGNINGSKONSTRUKTION

BLUE COMPETENCE – HÅLLBARHETSINITIATIV FÖR MASKIN- OCH ANLÄGGNINGSKONSTRUKTION

För WITTENSTEIN är hållbarhet och samhällsansvar långsiktiga faktorer för framgång och drivkrafter för innovation.

Read more