Vi gör självkörande fordon lägre

Ett lågt självkörande fordon från 2-IT GmbH kan också köra in under lasten. Det nya systemet baseras på TDS (Traction Drive System) från WITTENSTEIN.

 

Självkörande fordon inom intralogistik

 

Självkörande fordonssystem används för att flytta gods och material från A till B. De verkar hitta vägen själva – de undviker hinder och kan köra framåt, bakåt och till och med i sidled. Varje fordon väger mellan 300 kg och 25 ton. De här innovativa självkörande fordonen drivs med el.

Banar nya vägar med låga självkörande fordon

2-IT – innovativa lösningar för självkörande fordon

2-IT GmbH i Alling utanför München har två affärsdivisioner. En arbetar med IT medan den andra specialiserat sig på utveckling, installation och idrifttagning av självkörande fordon. Företaget utvecklar sina innovativa lösningar med extern programvara och IT-expertis samt konstruktörer och elingenjörer, totalt ca 50 personer. Projektorienterade tvärfunktionella team ser till att både de tekniska och kommersiella aspekterna tas tillvara optimalt.

STEERON – skapar nya transportapplikationer för hälsovårdsbranschen

Ett självkörande fordon från 2-IT inom ramen för STEERON-projektet kan köra under lasten – idealiskt för en mängd transportapplikationer i hälsovårdsbranschen. Fordonen navigerar runt byggnadskonturer, kan köra uppför och nedför lutningar samt klara av hissar på samma sätt som den lokala personalen. En särskild egenskap hos sjukhus eller vårdhem är att fordonen vanligen måste köra under lasten för att plocka upp den, exempelvis mat- eller tvättbehållare. Så det självkörande fordonet måste vara så lågt som möjligt – och alla komponenter i det måste ha stöd för denna konstruktion.

Det nya fordonet är ca 1,7 meter långt, 60 centimeter brett – och bara 33 centimeter högt. Tack vare den inbyggda saxlyften kan laster upp till 600 kg hanteras utan problem. Navigeringen är säker tack vare laserskannrar, ultraljudssensorer och golvdetektorer. Fordonets TDS-koncept är också unikt – drivenheten är extremt låg och har mycket hög effekttäthet. Som resultat kan det självkörande fordonet köra i upp till 2 m/s och uppför lutningar på 7 procent. TDS är utformad som en differentialdrivning och kan styras genom att de två drivningarna går med olika varvtal – och om det behövs kan det vända på en femöring. Drivningarnas effektivitet är enastående 93 procent vilket bidrar till fordonens höga tillgänglighet. Körcykler på 20 timmar eller mer är inte ovanliga.

TDS skapar nya möjligheter

Tack vare hög effekttäthet, låg effektförbrukning och plug-and-play-designen är vårt drivsystem idealiskt för förflyttningsuppgifter i självkörande fordon. Servoställdonen i TDS kombinerar en motor och en planetväxel med lågt torsionsspel och snedskurna kuggar i en kopplingsfri drivenhet med hög dynamik, högt vridmoment och enastående tipp- och vridstyvhet. Servodrivningarna har högupplöst strömreglering och hög momentprecision.

Växlarna i TDS är inbyggda direkt i VULKOLLAN®-hjulen. För det första tas allt lagerutrymme tillvara, och för det andra är ett slankt och kompakt format möjligt – en stor fördel i applikationer där det måste gå att köra in under lasten. Eftersom det alltid finns två servoställdon per fordonsaxel behöver de bara lyfta halva lasten vilket sparar ännu mer utrymme.

Detta innovativa koncept för självgående fordon fungerar utmärkt i sjukhuslogistik, och de låga och kompakta fordonen tar sig också in i industrimiljöer där rullar av stålplåt eller papper på hyllor eller golv måste lyftas underifrån och flyttas till andra platser. Det självkörande fordonet kan vid behöv förses med en rulltransportör istället för en saxlyft, exempelvis för att transportera tunga behållare.

Topprestanda i fyra storlekar

TDS (Traction Drive System) från WITTENSTEIN ger tillverkare av självkörande fordon tillgång till kompletta drivenheter för enkel inbyggnad. Varje fordonsaxel består av två servoställdon i TPM+-familjen samt decentraliserade servoförstärkare i simco® drive-serien. Vi erbjuder TDS i fyra olika storlekar för ett stort effektomfång. Det smarta modulkonceptet medger också omfattande anpassningar, exempelvis av utväxling, typ av motorenkoder och bussgränssnitt. Konfigurationen sker i nära samarbete med vårt expertteam. TDS hjälpte också till med att välja den optimala storleken för hela drivlösningen i STEERON-projektet med 2-IT.