HIGH TORQUE gearboxes: Power and precision in press transfer systems

Up to four tons per stroke and up to 30 strokes per minute – Hagel Automation transfer systems are technology leaders when it comes to moving large masses fast. Ultra-low-backlash HIGH TORQUE planetary gearboxes made by WITTENSTEIN ensure the highest possible repeatability for handling processes and maximum stiffness in the drive train.

Hög positionsnoggrannhet – även i extremt dynamiskt cykliskt arbete – och mycket hög vrid- och vippstyvhet: Våra TP+ HIGH TORQUE-planetväxlar med lågt torsionsspel innebär kompakt precision. ”Den utrymmessnåla och lättintegrerade designen och de höga momenten är nyckeln till den extremt höga effekttätheten som är oöverträffad på marknaden”, säger Martin Hagel, vd för Hagel Automation GmbH och ansvarig för design och utveckling. ”Växlarna har också imponerande hög mekanisk kvalitet och är extremt robusta. Våra överföringssystem utsätts för några miljoner laständringar per år, och även i de krävande miljöerna där stora pressar finns är deras tillgänglighet mycket hög.” Hans uttalande baseras på flera decenniers erfarenhet av att utveckla pressar och automationslösningar och samarbeta med stora presstillverkare som levererar till bland annat fordonsindustrin.


Hagel Automation GmbH är ett medelstort, internationellt konstruktionsföretag i Grünkraut-Gullen när Konstanzsjön vid Tysklands sydgräns. Hagel grundades 2002 som en konstruktionskonsult och specialiserar sig å ena sidan på innovativa kundanpassade lösningar för press- och formningsbranschen – exempelvis överföringspressar – samt kapmaskiner och linjer.

Read more

En del av kundanpassningen, och de viktigaste säljargumenten för Hagel Automations överföringssystem, är de fritt programmerbara rörelsesekvenserna, möjlighet till automatisk konfiguration, den mycket höga styvheten både i drivlinan och i hanteringsdelarna, den höga kapaciteten räknat i slag per minut och den höga graden av underhållsfrihet.

Read more

Att stänga, lyfta, mata, öppna eller returnera fyra ton i taget med upp till 30 cykler per minut – pressöverföringssystem för bland annat chassiråämnen till bilar är designade för högsta prestanda. Repeterbarheten hos hanteringsprocesserna och den snabba och precisa styrresponsen är de viktigaste egenskaperna som säkerställer överföringssystemens optimala tillgänglighet.

Read more

HIGH TORQUE-växlarna har en uppmätt verkningsgrad på upp till 95 % vid full last. Ljudnivån är under 68 dBA – det är ett tecken på växelkomponenternas höga tillverkningskvalitet som ger optimal kuggkontakt. IP65-skyddsklassen hindrar smuts och vatten från att tränga in. Planetväxlarna är också klassade för temperaturer upp till 90 °C vilket innebär ett effektivt skydd mot värmen från motorn och omgivningen.

Read more

Enligt Martin Hagel vänder sig Hagel Automation till premiumsegmentet med lösningar för stansning, formning och automation. Specialkrav behöver ofta tillgodoses i både nyinstallationer och uppgraderingar, och företaget använder innovativa komponenter som servoväxlar för att införa och förfina dem. Konfidentiell teknisk information måste då utbytas från de tidiga stegen i utvecklingen av drivnings- och maskinutvecklingsprocessen.

Read more