Våra planetväxlar presterar på topp

Enorma krafter uppstår när specialtillverkade maskiner formar och böjer tjocka trådstycken. Schmale Maschinenbau GmbH använder oftast servoväxlar från WITTENSTEIN alpha för detta.

Högtekniska system för utmanande uppgifter

Teknikledarna väljer servoteknik

 

Eldrivningar ger tydliga fördelar jämfört med hydrauliska motsvarigheter. De är renare, tystare, effektivare och lätthanterligare. Hydrauliska system måste också fyllas, luftas och rengöras. Dessutom måste hydrauloljan avfallshanteras. Fördelarna med servoteknik övertygar än mer när det gäller produktivitet. Högre flexibilitet vad gäller produktvarianter och kontroll, högre precision eftersom programmeringen är elektronisk och högre produktivitet tack vare minimerade konfigurationstider. Inte konstigt att Schmale valt servoteknik från WITTENSTEIN alpha sedan många år.

 

Perfekt anpassade lösningar från Schmale

 

Schmale Maschinenbau GmbH i Altena (Tyskland) är specialister på teknisk planering av formningslinjer för tråd-, rör- och remsbearbetning. Företaget ser sig som en konstruktörskonsult som också bygger maskiner – och skapar perfekt anpassade lösningspaket för alla produktionsutmaningar. I ett modulärt system går det också att kombinera olika tillverkningstekniker för högre individualitet och effektivitet. Samtidigt är Schmale öppna för innovation, vilket visas av den konsekventa utvecklingen och integreringen av servoteknik i maskinerna.

 

Servoteknik i hela produktionslinjen

 

En mängd hanterings- och bearbetningssteg behövs för att göra tråd på 10–20 mm diameter till säkerhetskomponenter som godkänns som konstruktionsmaterial. Schmales egenutvecklare avlindare som matar tråd från spolen kan hantera vikter upp till tre ton, och den styrs av cykeltiden. Vid nästa station rätas tråden ut i en revolveruträtare med sex spår. Det snabbar upp bytet till andra diametrar. En servomatningsrulle matar tråden med högsta precision. Tråden matas sedan till en induktionsenhet, där stavarnas ändar kan bli upp till 1 000 °C varma. Sedan levereras de kapade trådbitarna av ett servodrivet linjärt system till det första pressteget för formning. Servoväxlar i produktfamiljerna SP+ och TP+ garanterar maximal dynamik och precision. Den höga effekttätheten ger möjlighet till utrymmesbesparande integrering i maskinen.

 

Våra planetväxlar öppnar nya horisonter

 

Den sista presstationen är delad i två delar – förpressning och slutpressning. Huvudena som skapas är upp till 60 mm i diameter vid stavändarna som resultat av de enorma formningskrafterna. De tre axlarna i förböjningsstegen producerar 2 000 kN vardera, och de två axlarna i slutböjningsstegen 3 000 kN. Trycket som byggs upp skulle kräva mycket större utrustning om hydraulik användes. Schmale föredrar den flexibla kraftöverföringen i WITTENSTEIN alphas servoställdon. Resultatet är hög drivkraft från en mycket liten effektiv area.

 

Mer av allt från TP+ 4000 HIGH TORQUE

Med kraft och hög effekttäthet är planetväxlarna TP+ 4000 HIGH TORQUE idealiska för den här pressen. 530 millimeter diameter och 540 millimeters längd, som överför upp till 40 000 Nm med hög dynamik i ett mycket litet format. Totalt fyra enheter är installerade i dubbelböjningspressen – två i förböjningssteget och två i slutböjningen. De enorma krafterna kunde tidigare bara skapas med hydrauldrivningar. Fördelarna med servoteknik – lägre driftkostnader, högre effektivitet, upp till 15 procent högre produktivitet och bättre energieffektivitet – kan nu användas även för dessa applikationer. Tillsammans med regenerativa likriktare har energiförbrukningen minskat med upp till 73 procent.