Individuella drivningar istället för central

Tidigare användes centrala drivningar för att ge den mekaniska energi som hela maskintillverkningsenheten behövde. Idag används individuella drivningar allt mer. De ger viktiga fördelar: större flexibilitet, hög dynamik och därmed högre produktivitet. KRONES-gruppen från Neutraubling i Tyskland använder WITTENSTEINs HIGH TORQUE-växlar för att tillverka PET-flaskor.

KRONES – SYNONYMT MED SYSTEMTEKNIK

KRONES – SYNONYMT MED SYSTEMTEKNIK

KRONES AG planerar, utvecklar och tillverkar högpresterande maskiner och kompletta system för process-, fyllnings- och emballeringsteknik.

Läs mer

CONTIFORM 3 FÖR PERFEKT PET-FORMNING

CONTIFORM 3 FÖR PERFEKT PET-FORMNING

Contiform 3 är en sträckblåsmaskin som blåser flaskor från PET-preformar. De färdiga preformarna går först genom en linjär ugn, där de värms till processtemperaturen på 90–120 °C.

Läs mer

DREAMTEAM FÖR DRIFTER

DREAMTEAM FÖR DRIFTER

In- och utmatningsstjärnhjulen roterar med konstant varvtal under drift. De har servodrivningar i själva tornet. I systemet uppstår kraftigt växlande krafter från fjädrarna i griparmarna vid överföringshjulen, som rör sig i en krökt bana via rullar. Fjädrarna hindrar rampförändringar från rullarna.

Läs mer

KYLIG I ALLA SITUATIONER

Contiform 3 har imponerande hastighet och kvalitet. TP+ 050 HIGH TORQUE-växlarna lämnar ett viktigt bidrag.

KYLIG I ALLA SITUATIONER

Läs mer

Filmer

3D-animering av Contiform 3

TP+ HIGH TORQUE-växlarna från WITTENSTEIN ger rätt moment i både höger och vänster torn.

Contiform 3 i drift

Inmatningshjulet med WITTENSTEIN-drivning skickar PET-preformarna till blåshjulet – 22,5 flaskor per sekund.