Compliance på WITTENSTEIN

Ansvar, ett av vårt företags fem värdegrunder, utgör basen för våra affärsaktiviteter. Compliance, vilket innebär att alla lagar och företagsregler följs, är den väsentliga förutsättningen för detta. Vi förväntar oss ett beteende hos alla anställda i WITTENSTEIN-gruppen - vare sig det är inom administration, produktion eller på lednings- och styrelsenivå - som följer lagen, förordningarna, frivilliga åtaganden och våra egna värden. Vi har fastställt detta i vår Code of Conduct tillsammans med exempel för förtydligande.
Code of Conduct inom WITTENSTEIN gruppen

Hållbart och socialt ansvarsfullt beteende i verksamheten är grunden för alla våra transaktioner och ger en universell grund för goda, långsiktiga affärsrelationer. Våra leverantörers Code of Conduct, som hämtas från Code of Conduct för WITTENSTEIN-gruppen, definierar de standarder som WITTENSTEIN sätter själv och som den också förväntar sig från sina leverantörer.
Code of Conduct för leverantörer till WITTENSTEIN gruppen

Våra Compliance standarder är baserade på principerna i FN: s Global Compact och konventionerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO).