Compliance på WITTENSTEIN

Ansvar, ett av vårt företags fem värdegrunder, utgör basen för våra affärsaktiviteter. Compliance, vilket innebär att alla lagar och företagsregler följs, är den väsentliga förutsättningen för detta. Vi förväntar oss ett beteende hos alla anställda i WITTENSTEIN-gruppen – vare sig det är inom administration, produktion eller på lednings- och styrelsenivå – som följer lagen, förordningarna, frivilliga åtaganden och våra egna värden. Vi har fastställt detta i vår Code of Conduct tillsammans med exempel för förtydligande.
Code of Conduct inom WITTENSTEIN gruppen

Hållbart och socialt ansvarsfullt beteende i verksamheten är grunden för alla våra transaktioner och ger en universell grund för goda, långsiktiga affärsrelationer. Våra leverantörers Code of Conduct, som hämtas från Code of Conduct för WITTENSTEIN-gruppen, definierar de standarder som WITTENSTEIN sätter själv och som den också förväntar sig från sina leverantörer.
Code of Conduct för leverantörer till WITTENSTEIN gruppen

Våra Compliance standarder är baserade på principerna i FN: s Global Compact och konventionerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO). 

 

Hur rapportera ett compliance fall

Det är viktigt för oss att avslöja och förklara missförhållande Det är därför vi har satt upp ett visselblåsarsystem. Anställda, affärspartners, men även tredje part har möjlighet att rapportera missförhållande när som helst.
 

Mänskliga rättigheter och miljörelaterade uppgifter kan rapporteras i detta system.

Visselblåsarsystem   

Vänligen notera: 
Du kan meddela oss om eventuella överträdelser antingen anonymt eller i ditt eget namn. Vi lägger stor vikt vid öppen kommunikation och vi uppmuntrar dig att dela ditt namn av denna anledning. Du kan vara säker på att vi kommer att behandla din information konfidentiellt och att du inte kommer att drabbas av några nackdelar om du rapporterar missförhållande efter bästa kunskap och övertygelse.

För att rapportera ett problem, följ helt enkelt de steg-för-steg-instruktioner du fått av visselblåsarsystemet. Du kommer att bli ombedd att sätta upp en mailbox vid något skede. Detta kommer inte att användas annat än att kontakta dig om vi har några frågor. Du kan när som helst lägga till mer information i din rapport om du vill och kommunicera den till oss via mailboxen (även anonymt). Vänligen notera ditt lösenord och ditt ärende-ID-nummer, som kommer att visas för dig automatiskt när du skapar en anmälan.

Principerna för att lämna in rapporter, behandla rapporter och skydda visselblåsare hittar du här.