Fokus

Vi känner att vi har en plikt att bidra till allmänhetens bästa i samhället. Därför tar vi ansvar på många olika sätt. Vår expertis och våra personliga ansträngningar ger viktiga bidrag till framgångarna. Vi är extra involverade i kreativa aktiviteter som också inspirerar oss. Vi fokuserar särskilt på våra lokala ansträngningar.


ENTREPRENEUR 4.0 AWARD

Priset

Samhällsansvar i framtiden

När Innovation Factory öppnades presenterade vi för första gången priset ENTREPENEUR 4.0 AWARD. Det här konstnärspriset skapade av Manfred Wittenstein tillsammans med fotografbyrån immagis.

ENTREPRENEUR 4.0 AWARD handlar om att öka företagets samhällsansvar inom ramen för ”den fjärde industriella revolutionen”. Den är tänkt som en plattform för ett brett och interdisciplinärt samtal om företagsledarnas ansvar i en värld som genomgår omvälvande förändringar.

Mer information

Syfte

”Industri 4.0 påverkar oss alla och hela samhället. Därför är det viktigt hur vi som företagare betraktas av konstnärer. Så att vi inte får skygglappar.”

Manfred Wittenstein, ordförande för den övervakande styrelsen för WITTENSTEIN SE

Juryn

Porträttera visioner

Under Oliviero Toscanis ledarskap väljer en domarpanel från 30 nominerade konstnärer.

Vinnaren

Cycle of natural evolution.

Den här bildcykeln av vinnaren Sascha Weidner (*1974, †2015) bygger på den japanska traditionen att fira skönheten hos vårens blomning med en körsbärsblomfestival.
 Konstnären förklarar verket så här:

”Naturen förändras, förnyas och omformas hela tiden på alla möjliga sätt. Den är en utmärkt förebild för industrin: omformning genom samgåenden och kopplingar, en fullt utblommad skönhet, en undergång som ger plats för nya situationer så att den naturliga evolutionen ackompanjeras av industriella processer.”

Mer information:

Studentkategorin

Bastian Gehbauer vann i studentkategorin.

I serien ”Zirkel 1” besökte han platser som få besöker och som har en unik estetik: slakthus, anonyma sexklubbar, spermabanker och krematorier. Här utforskar han korrelationen mellan det ålderdomliga hos människan och hens ständiga längtan efter mekanisering och optimering. Gehbauer säger så här om sitt verk:

”Hur vi lever, fortplantar oss, konsumerar och dör visar vilka vi är och var vi är i tiden som vi lever.”

Fler verk

Utställning

Se själv.

Valda verk från fototävlingen ENTREPRENEUR 4.0 AWARD är nu utställda i Innovation Factory. Utställningens utformning är anpassad till mekatronikcentrets arkitektur och ger ovanliga inblickar och visioner i framtidens industri.

Vår princip om öppenhet gäller också för utställningen. Inträdet är gratis. Alla är välkomna. Boka ett besök genom att mejla till oss på veranstaltung@wittenstein.de

Mer information:

Gesangswettbewerb DEBUT

Mit dem Gesangswettbewerb DEBUT
fördern wir Opernsängerinnen und Sänger
am Beginn ihrer internationalen Karriere. Er
findet alle zwei Jahre im lieblichen
Taubertal statt. DEBUT erhält keine Mittel
aus der öffentlichen Hand und ist damit
völlig unabhängig. Initiator des
Wettbewerbs ist Dr. Manfred Wittenstein.

Die Gewinner 2016

Utveckling för unga

WITTENSTEIN-stipendiet

Stipendium till framstående gymnasiestudenter

Varje år sedan 1996 har WITTENSTEIN Institute belönat en gymnasiestudent på Deutschorden-gymnasiet i Bad Mergentheim för framstående naturvetenskapliga kunskaper. Stipendiemottagaren får ett månatligt ekonomiskt stöd under studierna. Institutets mål är att stärka nästa generation forskare och ingenjörer i regionen och bryta den nedåtgående trenden bland antalet ingenjörsstudenter.

Jugendtechnikschule Taubertal

Entusiasmera yngre människor för teknik

 Jugendtechnikschule Taubertal ger barn, tonåringar och unga vuxna fascinerande inblickar i det tekniska området. Konstruktionskoncept görs konkreta genom workshops, kurser och projekt som hjälper nästa generation att fördjupa sina kunskaper och utveckla innovationsandan. Centret bjuder in deltagarna till att upptäcka nya världar och förbättra förståelsen för komplex teknik. Intresse för modern vetenskap, ingenjörsteknik och IT väcks och uppmuntras på lång sikt. WITTENSTEIN spelar en aktiv roll i detta samarbetsprojekt som involverar flera lokala partner.

Mer information

Girls' Day

På den årliga Girls' Day bjuder WITTENSTEIN in intresserade kvinnliga studenter för att informera om utbildningsmöjligheter och karriärer inom IT och teknik. På evenemanget fokuserar vi på att förmedla informationen på ett spännande och engagerande sätt. Inte konstigt att intresset alltid är stort.

WITTENSTEIN private view

Sedan februari 2000 genomförs WITTENSTEIN private view tre till fyra gånger per år. Lokala konstnärer från Tauberfranken ställer ut sina verk i huvudkontoret i Igersheim-Harthausen. Vi ger artisterna en möjlighet att presentera sina skapelser för en bredare publik. Utställningarna syftar också till att inspirera gästerna och våra anställda.

Företagets samhällsansvar

Lekplatsen i Fellbach

Vi har byggt en lekplats precis i närheten av Urban Production-anläggningen i Fellbach som grannarna gillar. Precis som våra produkter följer lekplatsen temat med växlar och rörelser.

Creative Thinkers

År 2002 skapade WITTENSTEIN en ny uppfinnartävling med namnet ”Creative Thinkers”. Målet är att väcka lusten till innovation och upptäckter hos yngre. Vi får också en ny förståelse för vår verksamhet och stärker innovationsandan och tillväxtpotentialen i regionen.


Konkurrens är idag en plattform för att införa idéer: Under hela skapandeprocessen får de unga uppfinnarna råd från experter med att utveckla en design till en fungerande modell. En del innovationer har till och med registrerats hos det tyska patentverket.

Mer information

Josefspflege

År 2002 skapade WITTENSTEIN en ny uppfinnartävling med namnet ”Creative Thinkers”. Målet är att väcka lusten till innovation och upptäckter hos yngre. Vi får också en ny förståelse för vår verksamhet och stärker innovationsandan och tillväxtpotentialen i regionen.


Konkurrens är idag en plattform för att införa idéer: Under hela skapandeprocessen får de unga uppfinnarna råd från experter med att utveckla en design till en fungerande modell. En del innovationer har till och med registrerats hos det tyska patentverket.

Medarbetarsponsring

Vi hjälper våra medarbetare att få en aktiv fritid. Det kan gälla sport, kultur och utbildning till ungdoms- och volontärarbete.

Pris i Igersheim

Vi har demonstrerat vårt fokus på vår hemstad Igersheim och ger stöd till föreningar, förskolor, evenemang och mycket mer.

Stiftelseprofessur

Vi deltar i finansieringen av en stiftelseprofessur för utbildningen i internationell affärsadministration i Bad Mergentheim. Professuren är i första hand avsedd för vår nya profil inom industriell marknadsföring.

Remstal Werkstätten

WITTENSTEIN bastian stöttar ”Remstal Werkstätten” som är en ideell organisation inom socialtjänstorganisationen Diakonie i Stetten nära Fellbach. Regelbundna donationer från WITTENSTEIN bastian får några drömmar att förverkligas hos funktionshindrade personer som arbetar där, exempelvis ribbstolar i gym- och aktivitetsområdet.