Fokus

Vi känner att vi har en plikt att bidra till allmänhetens bästa i samhället. Därför tar vi ansvar på många olika sätt. Vår expertis och våra personliga ansträngningar ger viktiga bidrag till framgångarna. Vi är extra involverade i kreativa aktiviteter som också inspirerar oss. Vi fokuserar särskilt på våra lokala ansträngningar.

DEBUT Classical Singing Competition

The DEBUT Classical Singing Competition supports opera singers embarking on an international career. It is held every second year in the lovely Tauber Valley. DEBUT manages without any form of public funding and as such is completely independent. The competition was initiated by Dr. Manfred Wittenstein.

More information


Utveckling för unga

WITTENSTEIN-stipendiet

Stipendium till framstående gymnasiestudenter

Varje år sedan 1996 har WITTENSTEIN Institute belönat en gymnasiestudent på Deutschorden-gymnasiet i Bad Mergentheim för framstående naturvetenskapliga kunskaper. Stipendiemottagaren får ett månatligt ekonomiskt stöd under studierna. Institutets mål är att stärka nästa generation forskare och ingenjörer i regionen och bryta den nedåtgående trenden bland antalet ingenjörsstudenter.

Jugendtechnikschule Taubertal

Entusiasmera yngre människor för teknik

 Jugendtechnikschule Taubertal ger barn, tonåringar och unga vuxna fascinerande inblickar i det tekniska området. Konstruktionskoncept görs konkreta genom workshops, kurser och projekt som hjälper nästa generation att fördjupa sina kunskaper och utveckla innovationsandan. Centret bjuder in deltagarna till att upptäcka nya världar och förbättra förståelsen för komplex teknik. Intresse för modern vetenskap, ingenjörsteknik och IT väcks och uppmuntras på lång sikt. WITTENSTEIN spelar en aktiv roll i detta samarbetsprojekt som involverar flera lokala partner.

Mer information

Girls' Day

På den årliga Girls' Day bjuder WITTENSTEIN in intresserade kvinnliga studenter för att informera om utbildningsmöjligheter och karriärer inom IT och teknik. På evenemanget fokuserar vi på att förmedla informationen på ett spännande och engagerande sätt. Inte konstigt att intresset alltid är stort.


Företagets samhällsansvar

Lekplatsen i Fellbach

Vi har byggt en lekplats precis i närheten av Urban Production-anläggningen i Fellbach som grannarna gillar. Precis som våra produkter följer lekplatsen temat med växlar och rörelser.

Creative Thinkers

År 2002 skapade WITTENSTEIN en ny uppfinnartävling med namnet ”Creative Thinkers”. Målet är att väcka lusten till innovation och upptäckter hos yngre. Vi får också en ny förståelse för vår verksamhet och stärker innovationsandan och tillväxtpotentialen i regionen.


Konkurrens är idag en plattform för att införa idéer: Under hela skapandeprocessen får de unga uppfinnarna råd från experter med att utveckla en design till en fungerande modell. En del innovationer har till och med registrerats hos det tyska patentverket.

Mer information

Josefspflege

År 2002 skapade WITTENSTEIN en ny uppfinnartävling med namnet ”Creative Thinkers”. Målet är att väcka lusten till innovation och upptäckter hos yngre. Vi får också en ny förståelse för vår verksamhet och stärker innovationsandan och tillväxtpotentialen i regionen.


Konkurrens är idag en plattform för att införa idéer: Under hela skapandeprocessen får de unga uppfinnarna råd från experter med att utveckla en design till en fungerande modell. En del innovationer har till och med registrerats hos det tyska patentverket.

Medarbetarsponsring

Vi hjälper våra medarbetare att få en aktiv fritid. Det kan gälla sport, kultur och utbildning till ungdoms- och volontärarbete.

Pris i Igersheim

Vi har demonstrerat vårt fokus på vår hemstad Igersheim och ger stöd till föreningar, förskolor, evenemang och mycket mer.

Stiftelseprofessur

Vi deltar i finansieringen av en stiftelseprofessur för utbildningen i internationell affärsadministration i Bad Mergentheim. Professuren är i första hand avsedd för vår nya profil inom industriell marknadsföring.

Remstal Werkstätten

WITTENSTEIN bastian stöttar ”Remstal Werkstätten” som är en ideell organisation inom socialtjänstorganisationen Diakonie i Stetten nära Fellbach. Regelbundna donationer från WITTENSTEIN bastian får några drömmar att förverkligas hos funktionshindrade personer som arbetar där, exempelvis ribbstolar i gym- och aktivitetsområdet.