Andra branscher

Högteknologiska produkter från WITTENSTEIN finns också i andra branscher: glastillverkning, textilbearbetning, tryck och papper eller specialmaskiner för olika användningsområden. Våra produkter tänjer ständigt gränserna för drivning, styrning och positionering av maskiner och hela system. Vi erbjuder högprecisa raka och vinklade växlar, växelkomponenter till maskinverktyg, planetväxlar med lågt torsionsspel, linjära system, ställdon och hela mekatronikdrivsystem för en mängd applikationer inom industrin och extrema miljöer. Särskilt för utveckling av kundanpassade lösningar erbjuder vi djupa expertkunskaper och en helhetsfilosofi för att tillmötesgå kunderna och deras specifika behov.