Tjänster

Tjänstkonceptet från WITTENSTEIN är också en ny milstolpe inom leverans av tjänster. Vi finns här för dig, från konceptstadiet och genom hela applikationens livscykel.

Läs mer

WITTENSTEIN Service Portal

Hitta produktspecifik information och kontaktpersoner eller fråga efter ersättningsprodukter, inspektioner och reparationer.

Lär dig mer 

För de högsta kraven krävs den högsta driftsäkerheten


Med en proaktiv metod minskas risken för driftstopp
För era specifika tillämpningar med speciella krav under extrema förhållanden har WITTENSTEINs kundsupport en särskilt intensiv heltäckande support. Vårt erfarna team garanterar snabba reparationer av högsta kvalitet och precision – med korta ledtider och heltäckande support för att undvika oplanerade driftstopp och öka er produktivitet.


Utdrag från våra statuskontrollanalyser

 • Grundläggande kontroll av tekniska parametrar
 • Smörjmedelsanalyser för utvärdering av skick
 • Mätning av kuggflank och profillinje
 • Lagerutvärdering
 • Mikroskopanalyser
 • Analys av tätningssystem
 • Vibrationsmätningar
 • Mätningar av spelrum vid lutning och styvhet
 • Synkroniseringsmätningar och mätningar av vridmoment utan last
 • Analyser och rådgivning kring fästdon


Vi erbjuder dig

 • Kundspecifika underhållsscheman
 • Ingående dokumentation om skick och förväntad livslängd
 • Regelbundet underhåll av ditt drivsystem med systematiskt utbyte av slitdelar


Fördelarna för dig

 • Förbättra maskindrifttiden
 • Öka produktiviteten
 • Förhindra oplanerade driftstopp
 • Minimera kostnaderna för reparation och underhåll