En inaktiveringscookie placeras då på din dator för att förhindra all framtida insamling av dina data när du besöker den här webbplatsen.

Mer information om användningsvillkoren och sekretesspolicyn finns i https://www.google.com/analytics/terms/us.html och https://policies.google.com/?hl=en/. Observera att på den här webbplatsen kompletteras Google Analytics av gat._anonymizeIp(); för att säkerställa anonymiserad insamling av IP-adresser (IP-maskering).

 

Orderbehandling med Google Analytics

WITTENSTEIN har undertecknat ett avtal med Google om att sköta orderbehandling och de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga krav är fullständigt implementerade vid användning av Google Analytics.

 

Google Analytics-demografi

Den här webbplatsen har aktiverat Google Analytics-demografi och intresserapportering, som hjälper oss identifiera målgrupper baserat på ålder, kön och intressen hos besökare på våra webbplatser. Dessa data kommer från Googles intressebaserade annonsering samt statistik om besökare från tredjepartsleverantörer. De kan inte kopplas till en specifik person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst genom att justera inställningarna för annonsering i ditt Google-konto, eller förbjuda Google Analytics att samla in data om dig enligt beskrivningen under “Invändning mot datainsamling av Google Analytics”.

 

Google Maps

Den här webbplatsen använder en Google Maps-API som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att använda Google Maps är vi tvungna att lagra din IP-adress. Den här informationen överförs i allmänhet till och lagras av Google på servrar i USA. Den här webbplatsens operatör har ingen kontroll över data som överförs på detta sätt.
Om du vill ha mer information om hur Google bearbetar användardata kan du läsa Googles sekretesspolicy som finns på den här länken: https://policies.google.com/privacy?hl=en/

 

Remarketing på Facebook

Den här webbplatsen använder remarketingfunktionen Custom Audiences från Facebook Inc. (“Facebook”). Funktionen används för att presentera besökare på den här webbplatsen som en del av ett besök på det sociala nätverket Facebook (“Facebook-annonser”). Facebooks remarketingtagg har implementerats på den här webbplatsen. Via den här taggen skapas en direktanslutning till Facebooks servrar när webbplatsen besöks. Du dirigeras till Facebook-servern när du besöker webbplatsen, och Facebook tilldelar ditt personliga Facebook-användarkonto den här informationen. Mer information om hur Facebook samlar in och använder dina data samt skyddar din sekretess finns i Facebooks sekretesspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan också inaktivera remarketingfunktionen Custom Audiences på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

 

Remarketing på LinkedIn

Den här webbplatsen använder teknik för analys och konverteringsspårning från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Tekniken är utformad för att generera besökare till karriärnätverket LinkedIns webbplats med intressefokuserade annonser. I detta syfte har insighttaggen från LinkedIn integrerats på den här webbplatsen. När du besöker webbplatsen – förutsatt att du samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto – skapas en länk till LinkedIn-servrarna via denna tagg. På så sätt tilldelar LinkedIn ditt personliga användarkonto ditt besök på webbplatsen. Den här LinkedIn-tekniken gör att du kan visa mer relevanta annonser baserat på dina intressen. LinkedIn förser också WITTENSTEIN med aggregerade och anonyma rapporter om annonsaktiviteter, och information om hur du interagerar med webbplatsen. Om du vill ha mer information om sekretess på LinkedIn kan du besöka https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan inaktivera analysen av ditt användningsbeteende från LinkedIn samt visningen av intressebaserade rekommendationer (“inaktivering”). Klicka på knappen Inaktivera via LinkedIn (för LinkedIn-medlemmar) eller Inaktivera (för övriga användare) på följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på den här webbplatsen så behöver vi din e-postadress samt information som hjälper oss verifiera att du är ägare till den adress du anger, och att du samtycker till att få nyhetsbrevet (dubbel aktiveringsprocedur). Alla övriga data tillhandahålls på frivillig basis. Vi använder dessa data enbart för att skicka begärd information till dig eller besvara en fråga från dig, och vi delar dem inte med tredje parter utanför WITTENSTEIN-koncernen.

De data du anger i nyhetsbrevets prenumerationsformulär bearbetas endast med ditt samtycke (artikel 6(1) a i EU GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagringen av dina data och din e-postadress, liksom till användningen av dina data för att skicka nyhetsbrevet till dig, genom att exempelvis klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten hos den bearbetning som baserades på samtycket innan det återkallades.

Vi lagrar de data vi har för att skicka nyhetsbrevet till dig tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet, och vi raderar dessa data så fort du avslutar prenumerationen. Detta påverkar inte data som lagras av oss i andra syften (om de exempelvis krävs för verkställandet av ett kontrakt).

 

Ändringar i vårt sekretessmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när det är nödvändigt på grund av teknisk utveckling. I så fall justerar vi också våra sekretessmeddelanden i enlighet med detta. Kontrollera därför att du använder den senaste versionen av vårt sekretessmeddelande.


Datasäkerhet

Vi har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda och alla tredje parter som ägnar sig åt databearbetning har förbundit sig att upprätthålla konfidentialiteten vid hantering av personlig information.

När personlig information samlas in och bearbetas på den här webbplatsen så är överföringen av dessa data krypterad för att förhindra tredje parter från obehörig användning. Våra säkerhetsåtgärder granskas fortlöpande och anpassas för att ta hänsyn till ny teknisk utveckling.

 

Barn och ungdomar

Personer under 18 års ålder ska inte skicka någon personlig information till oss utan en förälders eller vårdnadshavares medgivande. Vi begär inte personlig information från barn och ungdomar, och vi samlar varken in sådan information eller delar den med tredje parter.

 

Invändning mot e-postannonsering

Vi undanber oss härmed uttryckligen att kontaktinformation som visas på den här webbplatsen används i syfte att sprida annonser eller annat informationsmaterial, inklusive skräppost, som vi inte särskilt har begärt. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot den som bryter mot denna bestämmelse.

 

Ansvarsfriskrivning om innehållet på länkade webbplatser från tredje part

Det här sekretessmeddelandet omfattar inte användandet av externa länkar som kan finnas på våra webbplatser. Om vi inkluderar länkar så gör vi allt vi kan för att de också ska överensstämma med våra dataskydds- och säkerhetsprinciper. Vi har dock ingen kontroll över efterlevnaden hos andra webbplatsoperatörer vad gäller dataskydds- och säkerhetsbestämmelser. Vi ber dig därför gå till de aktuella operatörernas webbplatser för att få information om deras respektive sekretesspolicyer.