Tjänster

Tjänstkonceptet från WITTENSTEIN är också en ny milstolpe inom leverans av tjänster. Vi finns här för dig, från konceptstadiet och genom hela applikationens livscykel.

Läs mer

WITTENSTEIN Service Portal

Hitta produktspecifik information och kontaktpersoner eller fråga efter ersättningsprodukter, inspektioner och reparationer.

Lär dig mer 

Analys – Optimering – Implementering


Din utmaning är vår drivkraft
Våra experter hjälper till där drivtekniken börjar: i själva tillämpningen. Avancerade programverktyg för beräkning och simulering, heltäckande expertis inom mekatronik, och många års erfarenhet av att konstruera maskiner garanterar att dina ambitiösa planer blir verklighet med en enda leverantör.

Support längs hela vägen
Vid komplexa tillämpningar hjälper vi dig med detaljerad och heltäckande analyser. Med hjälp av avancerade programverktyg för beräkning och simulering optimerar vi din maskin med avseende på effektivitet, design och konfiguration av drivsystemen. Vi implementerar sedan den kundanpassade lösningen tillsammans med dig.


Fördelarna för dig

  • Ökad driftsäkerhet tack vare urval av drivningar för mycket komplexa tillämpningar
  • Ökad driftsäkerhet för maskiner och processer
  • Optimerad prestanda och produktivitet
  • Stöd för enskilda projekt
  • Reducerade utvecklingskostnader tack vare tidsbesparingar
  • Utveckling och produktion av specialväxlar (från prototyp till tillverkning)
  • Bulleroptimering för växlar
  • Design och optimering av växlar