Filter:
alpha product lines

Linjära system

Våra unika kunskaper omfattar hopkoppling av linjärsystemkomponenter – växel, motor, kugghjul och kuggstång – till enastående systemlösningar. Vi tillhandahåller linjära system som är perfekt anpassade till dina specifika tillämpningsbehov av jämn gång, positionsnoggrannhet och linjära krafter.

Vår storleksväljare cymex® 5 hjälper dig att snabbt konfigurera och välja det optimala linjära systemet baserat på dina tillämpningsuppgifter.
 

Linjära system för breda tillämpningsområden

Systemlösningar, systemkomponenter samt viktiga tillbehör och monteringslösningar – vårt utbud av linjära system innehåller passande lösningar för nästan alla tillämpningar. De potentiella tillämpningarna för WITTENSTEIN alphas linjära system sträcker sig från högprecisionsaxlar i tillverkningssystem till emballeringsmaskiner där maximal produktivitet i trånga utrymmen är primära krav. Tillsammans med många olika tjänster lovar vi att stödja dig från den inledande konceptframtagningen till dimensionering och vidare till installation drifttagning av ditt linjära system. Vi ser också till att reservdelar alltid finns nära till hands.

Vi tänker framåt med lösningar som gör skillnad.
 

Andra produkter från WITTENSTEIN koncernen

WITTENSTEIN koncernen integrerar alla huvudsakliga tekniker i världen för elektromekaniska drivsystem. Våra innovationer utgör ständigt nya milstolpar. Vårt produktutbud omfattar allt från medicinteknik till piezodrivningar och integrerad elektronik.