Filter:
alpha product lines

Linjära system

Vårt unika kunnande sträcker sig från kopplingar för linjära systemkomponenter – växel, motor, kugghjul och kuggstång – till enastående systemlösningar. Vi erbjuder linjära system som är perfekt utformade för din specifika applikation när det gäller egenskaper som rundgångsnoggrannhet, positionsnoggrannhet och linjär kraft för linjära drivenheter.

Med vår programvara cymex® 5 för storleksval går det snabbt att konfigurera och välja ett optimalt linjärt system baserat på data från applikationen.

Systemlösningar

Kuggstänger och kugghjul

Tillbehör till linjära system

Linjära system för många olika typer av applikationer

Systemlösningar, systemkomponenter samt alla nödvändiga tillbehör och monteringslösningar – i vår portfölj med linjära system finns lämpliga lösningar för nästan alla applikationer. Möjliga applikationer för WITTENSTEIN alpha Linear Systems är allt från högprecisionsaxlar i tillverkningssystem till förpackningsmaskiner med krav på maximal produktivitet i mycket små installationsutrymmen. Genom kombinationen med ett mångsidigt tjänsteutbud kan vi erbjuda stöd från den inledande konceptdesignen och vidare under dimensioneringen till installations- och driftsättningsfasen för ert linjära system. Dessutom säkerställer vi en smidig tillgång till reservdelar.

Vi tänker framåt – för lösningar som gör skillnad.
 

Andra produkter från WITTENSTEIN koncernen

WITTENSTEIN koncernen integrerar alla huvudsakliga tekniker i världen för elektromekaniska drivsystem. Våra innovationer utgör ständigt nya milstolpar. Vårt produktutbud omfattar allt från medicinteknik till piezodrivningar och integrerad elektronik.