LMT-smörjhjul

  • Växel med smörjande kugghjul
  • Smörjhjul, kuggar till vänster för kuggstångssmörjning

  • Smörjhjul, kuggar till höger för kugghjulssmörjning

  • LUC+400 smörjenhet

  • Smörjenhet LUC+125 

  • Progressiv fördelare

Optimal smörjning för det perfekta systemet

Eftersom kuggstångs- och kugghjulsdrivenheter genererar stora linjära krafter måste de öppna kuggarna smörjas för att förhindra skador. Under återinfettning med PU-smörjhjulet appliceras smörjmedlet kontinuerligt och automatiskt på kuggarna. Smörjmedlet appliceras efter behov via en smörjenhet, t.ex. LUC+125/400.

Om du vill utforma ett komplett smörjsystem eller behöver CAD-data kan du kontakta tekniskt säljstöd lokalt eller info@wittenstein-alpha.se.

  • Teknisk data

Ytterligare information finns i katalogen – Link.