WITTENSTEIN Service Portal:
One gate. All support.

Den nya webbaserade WITTENSTEIN Service Portal stöder dig under hela livscykeln för din WITTENSTEIN-produkt – från den första installationen över idrifttagning till service eller utbyte. Här får du all aktuell och relevant information om din produkt, förklaringar. tekniska data, instruktionsvideor för montering och idrifttagning, dokumentation, inbyggd programvara samt kontaktuppgifter för dina kontaktpersoner. Även förfrågningar om ersättningsprodukter liksom anmälningar om allt från returer till inspektion eller reparation hanterar du snabbt och enkelt i WITTENSTEIN Service Portal.
 

Till WITTENSTEIN Service Portal

 

Du anger helt enkelt serienumret eller Service Portal-koden för din enhet. Alternativt skannar du DataMatrix-koden på din produkt och hamnar direkt på Service Portal med individuell information och service för din drivenhet. Den app som behövs laddar du ner kostnadsfritt för alla vanliga smartphones eller surfplattor.

Dina fördelar

Snabb åtkomst till produktinformation

Blixtsnabbt kommer du till produktinformationerna – t.ex.

 • Tekniska prestandadata 
 • Relevant dokumentation som bruksanvisningar, datablad, certifikat etc. 
 • Produktstatus och tillgängliga ersättningsprodukter 
 • Översikt över tillbyggnads- och tillbehörskomponenter 
 • Instruktionsvideor för montering och idrifttagning 
 • Detaljbeskrivning av din produkt 

Snabb montering och idrifttagning

För säker montering och konfiguration av din drivaxel kan du snabbt få en överblick över relevanta tekniska data: 

 • Karakteristikkurvor för motorer och aktuatorer
 • Givardatablad för motorer och aktuatorer 
 • Kabeldatablad för motorer, aktuatorer och drivar 
 • Instruktionsvideo för idrifttagning av drivar 
 • Instruktionsvideor för motormontering
 • Filer med inbyggnadsprogramvara för drivar 
 • Startup-paket för idrifttagning av cynapse®

Snabb hantering av ersättningsprodukter

Den entydiga identifieringen av din produkt gör att du bekvämt kan hitta en identisk ersättningsprodukt eller en senare produktversion med korrekta påbyggnadsdelar samt de tillbehörskomponenter som krävs. I brådskande fall kan du använda vår WITTENSTEIN speedline®-service. Då kan din beställning levereras från fabrik inom 24 eller 48 timmar och du får rätt ersättningsdrivenhet på kortast möjliga tid.

Rätt kontaktperson när du har frågor

I WITTENSTEIN Service Portal kan du hitta rätt kontaktperson för din produkt och ditt land. Vår kundservice ger dig gärna det stöd du behöver. På så sätt kan du få personlig och kompetent rådgivning på ditt eget språk om montering, idrifttagning och reparation av 

Play IIoT med Smart Services

På WIITENSTEIN Service Portal finns en digital avbildning av din produkt lagrad. Därmed är grundförutsättningen uppfylld för användning av smarta produkter och tjänster i Industri 4.0-miljö. Vid användning av smarta produkter som cynapse® får du erfarenhet av aktiva Smart Services för förenklad idrifttagning och korrekt användning. I WITTENSTEIN Service Portal kommer du att få tillgång till vidareutvecklade smarta tjänster, som du kan kontakta när som helst.

Skräddarsydda underhållstjänster

På WITTENSTEIN Service Portal kan du bekvämt boka inspektioner eller reparationer av din WIITENSTEIN-produkt. För returer får du en fraktsedel med den korrekta mottagaradressen. WITTENSTEIN kundserviceteam garanterar ett snabbt reparationsarbete med högsta kvalitet och noggrannhet.

Dina fördelar

Snabbt

Utan väntetid eller tidsfördröjning får du entydig information om den aktuella produkten.

Enkel åtkomst

Både via dator och mobila enheter kommer du enkelt in i WITTGENSTEN Service Portal och kan navigera intuitivt.

Aktuellt

Du kan vara säker på att dina data, dokumentationer och programvaror alltid har den senaste versionen.

Personligt

När du behöver mer support når du direkt den rätta och kompetenta kontaktpersonen.

Förståeligt

Du har åtkomst till inbyggd programvara både i leveransversion och i aktuell version.

Internationellt

Service Portal finns alltid tillgänglig i sex språk (EN, DE, ES, IT, FR, TR).

Åtkomst till portalen

WITTENSTEIN Service Portal når du både från din dator genom att ange serienumret för din drive, och enkelt med dina mobila enheter (platta eller smartphone) genom att skanna DataMatrix-koden som finns på produkten.

Till Service Portal