Kompetensområden

Vår enastående innovationsförmåga, vår omfattande expertis inom mekatronikdrivningar och vår mångåriga erfarenhet är huvudfaktorerna bakom utveckling av allt innovativare lösningar för våra kunder. I alla typer av applikationer hjälper vi dig att få fördelar på marknaden genom att tillverka produkter effektivare och med mindre resursåtgång.

Specialister samsas under ett tak

De sex affärsenheterna i WITTENSTEIN-koncernen strävar hela tiden framåt inom sina respektive områden. Innovationstänkandet stärks och utvecklingsprocesserna blir snabbare genom ständiga utbyten och interaktioner. Våra kunder får ett viktigt försprång på marknaden.

Upptäck mer