Plast- och gummibearbetning

Plastbearbetningsindustrin söker efter maskinsystem som ökar produktiviteten även vid små tillverkningsvolymer. Och man efterfrågar högre produktkvalitet och energieffektivitet. Dynamiska drivsystem som förkortar cykeltiderna är en bra strategi för ökad produktivitet. Linjära ställdon för höga krafter är ett annat möjligt alternativ. Våra drivlösningars överlägsna precision bidrar till högre produktkvalitet. Valet av servoteknik istället för hydraulik i systemen rekommenderas i många fall för att öka energieffektiviteten. De effekttäta drivningar som vi erbjuder är perfekta för plastbearbetningsmaskiner, där det ofta är ont om plats.