Maskin- och anläggningskonstruktion

I decennier har vi varit en kompetent partner till företag som utvecklar, designar och tillverkar maskiner för anläggnings- och processautomation. De finns inom bland annat verktygstillverkning, tryckning, emballering, träbearbetning samt olje- och gasutvinning. Våra produkter tänjer ständigt gränserna för drivning, styrning och positionering av maskiner och hela system. Vi erbjuder högprecisa givare, växelkomponenter till maskinverktyg, planetväxlar med lågt torsionsspel, linjära system, designverktyg och hela mekatronikdrivsystem för en mängd applikationer inom industrin och extrema miljöer. Särskilt för utveckling av kundanpassade lösningar erbjuder vi djupa expertkunskaper och en helhetsfilosofi för att tillmötesgå kunderna och deras specifika behov.


Applikationer