Produktivitetshöjare för splinesvalsningsmaskiner

PROFIROLL GmbH ligger i Bad Düben i Tyskland. I många år har företaget varit ledande inom högklassig splinesvalsningsteknik. Med sina splinesvalsningsanläggningar för kallvalsning bygger företaget vidare på det revolutionära Galaxie®-drivsystemet från WITTENSTEIN. Det gör det möjligt att öka hastigheten och viktiga kvalitetsparametrar betydligt. Produktiviteten höjs med upp till 40 %.

Lägre valsningshastighet på grund av vibrationer i drivlinan

Men fram till nu har vibrationer i drivlinan varit oundvikliga med vissa typer av splines och vid vissa maskinhastigheter. Det brukade medföra en kraftig sänkning av valsningshastigheten för dessa delar för att kraven på kvalitet och måttnoggrannhet skulle kunna hållas. Vibrationerna berodde på de gamla cykloidväxlarna – de var inte tillräckligt vridstyva vid höga tröghetsmoment. Företaget ville inte gärna byta till andra standardväxeltyper, eftersom högre vridstyvhet skulle försämra andra prestandaegenskaper.

 

 

Galaxie®-drivsystemet i drift

Profiroll Technologies – partner för professionell valsning

Profiroll Technologies GmbH ligger i Bad Düben i Tyskland, ca 35 km norr om Leipzig. Företaget är en ledande tillverkare av maskiner till fordonsindustrin för profilering av rotationssymmetriska delar genom kallformning. Rollex-serien medger profilvalsning av splines till symmetriska axlar. Valsningsprocessen baseras på cirkelformade stansar. Arbetsstycket placeras i arbetsområdet och kläms fast mellan centrumen. Valsningsinmatningen startar så att cirkelstansarna på sliderna kallformar den önskade splinesprofilen.

GALAXIE®-DRIVSYSTEMET HAR EXTREMT JÄMN GÅNG

GALAXIE®-DRIVSYSTEMET HAR EXTREMT JÄMN GÅNG

Integreringen av Galaxie®-drivsystemet i valsningsmaskinerna har förbättrat vridstyvheten ordentligt.

Läs mer

GALAXIE®-DRIVSYSTEMET – REKORDHÅLLARE I ALLA DISCIPLINER

GALAXIE®-DRIVSYSTEMET – REKORDHÅLLARE I ALLA DISCIPLINER

Galaxie® är ett hålaxeldrivsystem som kombinerar en nyutvecklad kraftfull motor med revolutionerande växelkinematik.

Läs mer

Vridstyvheten hos Galaxie® är nästan sex gånger högre trots oförändrad storlek Läs mer