Tjänster

Tjänstkonceptet från WITTENSTEIN är också en ny milstolpe inom leverans av tjänster. Vi finns här för dig, från konceptstadiet och genom hela applikationens livscykel.

Läs mer

WITTENSTEIN Service Portal

Hitta produktspecifik information och kontaktpersoner eller fråga efter ersättningsprodukter, inspektioner och reparationer.

Lär dig mer 

Vår databas ger kunskap


Vi ser till att din maskin fungerar tillförlitligt
Lita på vår expertis och dra nytta av statistisk fastställda data från riktiga tillämpningar, för att garantera driftsäkerheten för din maskin från designen av drivlinan och framåt. Den designen till eftermarknadssupport – med hjälp av statistiken i vår cymex®-servicedatabas kan vi ge dig personanpassade råd.


Optimala konsulttjänster tack vare systematisk inhämtning av fältdata
Vi registrerar alltid våra returer, så att vi i ett tidigt stadium systematiskt kan identifiera potentiella förbättringar för både vår och er utveckling. Det gör att vi kan välja rätt produkt för er, och på så sätt garantera högsta möjliga driftsäkerhet och tillgänglighet.


Fördelarna för dig

  • Beräkningar av driftsäkerhet (MTBF)
  • Kundspecifika utvärderingar och omfattande miljöanalyser
  • Kontroll av växeldesignen: ytterligare utvärdering av driftsäkerheten efter 10 000 timmars drifttid

 

Pris från Steinbeis Foundation
"For outstanding, sustainable implementation of innovation and quality management in operational practice and demonstrable achievement of entrepreneurial successes", our service has been bestowed the Competence Prize for Innovation and Quality by the Steinbeis Foundation.