Individuella tjänster i hela värdeökningskedjan

Målet med våra produkter och tjänster är att uppfylla dina behov i alla interaktionssteg. Som en del av vårt täta samarbete erbjuder vi vägledning under många år. Utifrån omfattande kriterier ger vi avvägda rekommendationer och bedömer vilka tjänster som är lämpliga och när. På så sätt kan vi exempelvis planera investeringar och underhåll i god tid. Och om snabba leveranser behövs reagerar vi på kortast möjliga tid – det kan vi lova.

WITTENSTEIN SE

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-10900

+49 7931 493-10903

www.wittenstein.de

Snabba leveranser

I en nödsituation är tiden viktig. Med vår service hotline är kompetent service personal tillgänglig för att snabbt ge råd om våra standardprodukter. WITTENSTEIN kundserviceteam är tillgängliga 365 dagar om året.

Tel. +49 7931 493-10900

SPEEDLINE®

SPEEDLINE®

När vi levererar våra produkter går det undan. Med speedline® erbjuder vi leverans inom 24 eller 48 timmar av vissa produkter. Det ökar din flexibilitet.


VI ÄR BARA NÖJDA OM DU ÄR NÖJD.

Vi kontaktar aktivt våra kunder och överraskar dem med lösningar av konkret värde.

VI ÄR BARA NÖJDA OM DU ÄR NÖJD.

Läs mer

VÅRA TEKNISKA EXPERTKUNSKAPER GER HÖGEFFEKTIVA DRIVNINGAR

VÅRA TEKNISKA EXPERTKUNSKAPER GER HÖGEFFEKTIVA DRIVNINGAR

Vi har över 30 års erfarenhet av maskintillverkning och drivteknik. Det gör oss till erfarna experter inom design, beräkning och införande av kompletta drivsystem.

Läs mer

VÅRT MÅL – SKAPA FÖRTROENDE MED PÅLITLIGHET

Vi får betydligt färre garantiärenden än snittet hos medlemmarna i branschföreningen VDMA: 0,3 jämfört med 1,2 procent.

VÅRT MÅL – SKAPA FÖRTROENDE MED PÅLITLIGHET

Läs mer

TRÄFFARNA FÖR UNDERHÅLLSPERSONAL ÄR INTENSIVA KUNSKAPSUTBYTEN.

TRÄFFARNA FÖR UNDERHÅLLSPERSONAL ÄR INTENSIVA KUNSKAPSUTBYTEN.

Vi anordnar regelbundet träffar för underhållspersonal. Där sprider vi våra kunskaper till dina medarbetare. I en blandning av teori och praktik visar vi exempelvis hur en motor monteras på en växel på ett säkert sätt, eller hur slitdelar och växelkombinationer byts ut på bästa sätt.

Läs mer

Serviceingenjör – befattningen som vi skapade

Service och reparationer spelar en allt större roll i branschen. Men tidigare fanns ingen karriärprofil som avspeglade den speciella kombinationen av tekniska kvalifikationer, servicekänsla och ledningsmetoder. Så vi skapade en ny karriärprofil och deltog i allra högsta grad i att definiera den. Just nu går 5 elever på Service Engineering-programmet i Baden-Württemberg Cooperative State University i Mannheim.