Livsmedel och drycker

Maskiner för livsmedelsberedning och emballering är ofta framtagna i kundspecifika utvecklingsprojekt. De olika rörelsesekvenserna under produktionsprocessen kräver hög precision, dynamik och stabilitet. När en produkt tillverkas i mycket stora volymer är produktivitet och maximal maskindrifttid kritiska. Flexibla och enkla verktygsbyten är ett krav när flera produkter tillverkas med en enda produktionslinje. Säkerheten är också avgörande i livsmedelsbranschen. Producenterna ställer extremt höga krav på hygien och rengöringsmöjlighet. Vi erbjuder en bred portfölj av drivlösningar för hela produktionslinjen – från tillverkning till emballering av livsmedel i både våta och torra utrymmen. Våra mycket specifika växlar, servoställdon och motorer banar nya vägar vad gäller hygien, kompakthet, dynamik och precision. Designen är EHEDG-godkänd för optimal rengöring och minimal möjlighet för smuts att fastna – och skyddsklassen kan vara så hög som IP69K. Våra Hygienic Design-växlar är världens första EHEDG-certifierade planetväxlar. Med verktyget cymex® 5 för storleksval integreras drivtekniken optimalt i maskinsystemet, och med SIZING ASSISTANT går det snabbt och enkelt att välja produkter online.