Den är ny. Den är uppkopplad.
Den smarta växeln.

Mekatroniska drivsystem som kan samla in och kommunicera information oberoende är grundläggande för IIoT. WITTENSTEIN alpha är nu den första tillverkaren av komponenter som erbjuder smarta växlar som standard – växlar med cynapse®. Den integrerade sensormodulen möjliggör Industry 4.0-anslutning.
 

Lätt att integrera i befintliga drivlösningar

Växlar med cynapse® är identiska med de befintliga modellerna vad gäller design, storlek och kontur. Drivlösningar som redan har utformats behöver därför inte ändras ytterligare. Det är den integrerade sensormodulen i den smarta växeln som gör skillnaden.
 

WITTENSTEIN AB - Strandvägen 82

+46 40 26 50 10

Whitepaper: Smarta drivsystem och digitala tjänster inom Industrial Internet of Things

Höjdpunkter

Product identification

Den elektroniska märkskylten innehåller all relevant data som behövs för tydlig identifiering av dina komponenter.

Data logger

Data samlas in och lagras under din produkts livscykel:

Temperatur, vibrationer, montageposition och acceleration

Övervakning av larmnivåer

Sensorvärden är lätta att övervaka baserat på fördefinierade eller anpassade larmnivåer.

Smart Services

cynapse® Monitor

cynapse® Monitor

 • Tjänsten "cynapse Monitor" tillhandahåller en kontrollterminal för din cynapse®-växellåda, så att alla funktioner kan användas.
 • Du behöver inte längre utforma en separat visualiseringslösning för cynapsdata, vilket innebär att mycket utvecklingstid och kostnader elimineras.
 • cynapse® använder alla sensordata som processdata, histogram, historik och även händelser som data-input.
 • Du får insikter i drivaxlarnas beteende, så att kritiska driftförhållanden kan upptäckas tidigare.

Data Gateway

Data Gateway

 • "Data Gateway" är tjänsten för att integrera och bearbeta sensordata som möjliggör tillståndsövervakning.
 • Tjänsten kan tillhandahålla denna data till flera målsystem (databaser, molnsystem, etc.) samtidigt och parallellt.
 • Tjänsten hjälper dig med en automatisk integration av cynapsdata – vilket minskar din manuella integrationsinsats i maskininfrastrukturen avsevärt.
 • Tjänsten tillhandahåller insamlade sensordata i ett strukturerat format.
 • Dessutom är det möjligt att integrera styrdata i Data Gateway via OPC UA.

cynapse® Teach-In

cynapse® Teach-In

 • Tjänsten "cynapse Teach-In" hjälper till att parametrisera cynaps för din individuella maskinprocess. Du behöver inte längre manuellt fastställa larmnivåer för cynapse®.
 • Tjänsten hjälper till att identifiera och visualisera onormala händelser i maskinprocessen.
 • Tjänsten bestämmer processberoende larmnivåer baserade på statistiska metoder eller individuella beräkningar.
 • Tjänsten lagrar en uppsättning inlärda larmnivåer och överför dem till cynaps vid behov – vilket ger dig maximal flexibilitet.

Anomaly-Check

Anomaly-Check

 • Tjänsten "Anomaly-Check" upptäcker automatiskt avvikelser i maskinprocessen eller komponentbeteendet. Dyrt driftstopp i maskinen förhindras innan det inträffar.
 • Tjänsten använder olika maskininlärningsmodeller för att effektivt beräkna avvikelser.
 • Tjänsten kan samtidigt övervaka flera sensorer på olika platser i maskinen.
 • Tjänsten kan anslutas och användas för olika maskinapplikationer.

Från växel till IIoT

Data som genereras på detta sätt förs över till IIoT med hjälp av standardiserad anslutning för IO-Link-gränssnittet och en IO-Link-master med ett fältbussgränssnitt. Där – och i maskinens närmaste miljö – kan denna information användas till exempel i tillståndsövervakning eller applikationer för förutsägande underhåll. Växellådor med cynapse® ger därmed universell anslutning – till sina egna maskininfrastrukturer såväl som till alla vanliga IIoT-plattformar.

Ladda ner cynapse®-broschyr