Halvledare och elektronikmontering

Halvledarbranschens innovationscykler är ofta extremt korta. Moores lag säger att komplexiteten hos integrerade kretsar fördubblas med 12 till 24 månaders mellanrum. För att miniatyriseringen ska kunna fortsätta är nya tillverkningstekniker helt nödvändiga. Högsta möjliga precision är en grundläggande förutsättning. Detsamma gäller repeterbarhet och positionsnoggrannhet, som ger möjlighet att styra även de minsta rörelserna. Tillförlitlighet och produktivitet är andra avgörande aspekter. Produktionen sker ofta i renrum (renrumsklass ISO 6 minimum) och numera även i vakuum (arbetstryck på upp till 10 eller 12 mbar). Drivningarna måste bli så kompakta som möjliga på grund av monteringssituationen. Vi erbjuder lösningar med extrem effekttäthet, dynamik och precision. Våra drivningar optimerar synkronkörningarna – även i vakuummiljöer vilket ökar genomgångsflödet betydligt.