Våra servoställdon höjer produktiviteten

Borstavgradningsmaskinen Seckler deburo är särskilt anpassad för avgradning av splinesvalsningsdelar. Precis som Secklers modulo-hanteringsenheter används TPM+ motor- och växelenheter från WITTENSTEIN. Det ökar produktiviteten betydligt.


SECKLER – LEDANDE INOM HANTERINGSTEKNIK

SECKLER – LEDANDE INOM HANTERINGSTEKNIK

SECKLER AG erbjuder kundanpassade kompletta lösningar som integrerar alla nödvändiga processer i systemet. Med flera decenniers erfarenhet av hanteringsteknik levereras maskiner med hög kvalitet, produktivitet och ekonomi.


KOMPLETT OCH SNABB BEARBETNING AV KUGGELEMENT

Vår partner WITTENSTEIN levererar lösningar som hjälper oss uppfylla kundernas krav.

KOMPLETT OCH SNABB BEARBETNING AV KUGGELEMENT

Läs mer

BETYDLIGT HÖGRE PRODUKTIVITET

BETYDLIGT HÖGRE PRODUKTIVITET

Fördelarna för våra TPM+ motor-växelkombinationer är tydliga: Extremt kompakta mått, hög effekttäthet och pålitlig dynamik.

Produktiviteten har ökat betydligt jämfört med den tidigare motor-växelkombinationen. Inte så konstigt att teknikerna på SECKLER också kommer att fortsätta använda TPM+.