Enklare skruvdragning

Monteringsprocesser med minimala skruvar (exempelvis M1 x 2 mm) är vanliga i monteringsprocesser för mobiltelefoner eller hörapparater. Det är komplexa uppgifter för automatiska skruvdragningssystem eftersom skruvarna behöver placeras exakt och kräver låga men exakta åtdragningsmoment. STÖGER AUTOMATION är specialister på skruvdragnings- och fastsättningssystem och har tagit fram en banbrytande hanterings- och monteringslösning med små högdynamiska servomotorer i cyber® dynamic line-familjen och realtidskompatibla servoförstärkare i WITTENSTEIN cyber motors cyber® simco® drive-serie.

Revolutionerande utveckling
De små motor- och drivningsförstärkarna från WITTENSTEIN gav STÖGER AUTOMATION möjlighet att skapa en innovativ lösning för tillförlitlig försörjning, insättning och åtdragning av miniatyrskruvar utan att ytterligare sensorer behövdes. En särskild MotionTask ger möjlighet att hämta och utläsa åtdragningsmomentet exakt via drivningsstyrenheten när en skruv dras åt. De små servomotorernas kompakta yttermått passar utmärkt för industriell användning, och den låga vikten och de smarta drivningsförstärkarna med hög omkopplingsfrekvens och enastående strömupplösning är de avgörande fördelarna som vår drivningslösning innebär för företaget. Gränssnitten kan också konfigureras på olika sätt till överordnade styrenheter så att automatiska skruvdragare kan användas både som enskilda enheter – exempelvis i versionen med X/Y-axelsystem – och i större system. WITTENSTEIN cyber motor har utvecklat ett linjärt ställdon för Z-axeln som styr skruven när den dras fast och har övertygande funktionssäkerhet och kostnadseffektivitet.


STÖGER AUTOMATION: LEDANDE INOM SKRUVDRAGNINGS- OCH FASTSÄTTNINGSSYSTEM

STÖGER AUTOMATION: LEDANDE INOM SKRUVDRAGNINGS- OCH FASTSÄTTNINGSSYSTEM

STÖGER AUTOMATION GmbH i Königsdorf (Bayern, Tyskland) ligger i den tekniska framkanten inom utveckling och tillverkning av högeffektiva skruvdragningslösningar för arbetsstycken.

Läs mer

EN HISNANDE UTMANING

WITTENSTEINs servoteknik hjälpte oss utveckla ett skruvdragningssystem som tar miniatyrskruvdragning till nya höjder.


Lorenz Stöger

EN HISNANDE UTMANING

Läs mer

INTE BARA HASTIGHETEN RÄKNAS

INTE BARA HASTIGHETEN RÄKNAS

Skruvdragningsprocessen utförs med åtdragningsmoment under 0,05 Nm. En rörelseaktivitet sänker åtdragningshastigheten och skapar ett optimalt och säkert förband med ett fastställt åtdragningsmoment.

Läs mer

KOMPAKT, DYNAMISK, EXAKT: DE SMÅ SERVOMOTORERNA I CYBER® DYNAMIC LINE

KOMPAKT, DYNAMISK, EXAKT: DE SMÅ SERVOMOTORERNA I CYBER® DYNAMIC LINE

Storlek 22 i dynamic line användes i tillämpningen och erbjuder inte bara ett optimalt förhållande mellan hastighet och åtdragningsmoment – den ger också möjlighet att minimera avståndet mellan spindlarna i skruvdragningssystemet. På så sätt kan skruvarna sättas dit på platser som vanligen är oåtkomliga, och skruvdragningscellen är extremt kompakt.

Läs mer

HÖG UPPLÖSNING, PROGRAMMERBARA RÖRELSEUPPGIFTER: SERVOFÖRSTÄRKARNA I CYBER® SIMCO® DRIVE

HÖG UPPLÖSNING, PROGRAMMERBARA RÖRELSEUPPGIFTER: SERVOFÖRSTÄRKARNA I CYBER® SIMCO® DRIVE

Varje motor i de små drivsystemen drivs av en förstärkare i serien simco® drive.

Läs mer

SERVODRIVNINGAR ÄR REDO FÖR UPPSKALNING AV SKRUVDRAGNINGSSYSTEMET

SERVODRIVNINGAR ÄR REDO FÖR UPPSKALNING AV SKRUVDRAGNINGSSYSTEMET

Servoförstärkarna i cyber® simco® drive och de små servomotorerna i cyber® dynamic line gav STÖGER AUTOMATION förutsättningar att ta fram en högpresterande drivningslösning för deras skruvdragningssystem till miniatyrskruvar. Den industrikompatibla lösningen är enkel att parametrisera, ansluta och driftsätta för specialisttillverkaren.

Läs mer