Tvåvägs partnerskap för teknik och innovation

Förtroende, öppenhet och delad framgång – viktiga ben i det långa samarbetet mellan SIG Combibloc och WITTENSTEIN. För 20 år sedan inleddes det som blev ett mycket tätt samarbete där parterna driver innovativa tekniker framåt.

SIG Combibloc – ledande systemleverantör inom påfyllning och emballering


SIG Combibloc är en världsledande tillverkare av aseptiska kartonemballerings- och påfyllningsmaskiner för livsmedel och drycker. Företaget levererar kompletta system med både förtryckt emballeringsmaterial och maskiner för påfyllning av drycker och flytande livsmedel i aseptiska förpackningar. Omsättningen på 1,72 miljarder EUR per år gör SIG Combibloc till en av de största aktörerna på marknaden.


INNOVATIONER DRIVS TILLSAMMANS

INNOVATIONER DRIVS TILLSAMMANS

SIG Combiblocs framgångar baseras på en lite ovanlig filosofi:

Läs mer

SIG COMBIBLOC FÖRLITAR SIG PÅ WITTENSTEIN – I ALLA AXLAR

Som teknisk möjliggörare är WITTENSTEINs servosystem åtminstone delvis ansvariga för våra maskiners höga prestanda.

SIG COMBIBLOC FÖRLITAR SIG PÅ WITTENSTEIN – I ALLA AXLAR

Läs mer

FRÅN KOMPONENTLEVERANTÖR TILL EXPERTPARTNER

FRÅN KOMPONENTLEVERANTÖR TILL EXPERTPARTNER

SIG Combibloc ser WITTENSTEINs servosystem som en teknisk dörröppnare som åtminstone delvis är ansvariga för maskinernas höga prestanda.

Läs mer

Genuint partnerskap

SIG Combibloc har som mål att vara mer än bara en leverantör av teknik i toppklass. Samarbetet med WITTENSTEIN är ett tecken på att företaget omsätter sin filosofi framgångsrikt i arbetet med sina partner.

Alla dryckeskartonger tillverkas och fylls på samma sätt

Grunddesignen i en maskin från SIG Combibloc består alltid av fyra moduler: så kallade hylsor viks i kärnhjulssektionen, pressas fast på kärnor och värms. Som en del av samma process viks paketets bas först och förseglas sedan av den nedersta pressen. Längre fram i kedjan blåser tryckluft bort partiklar från förpackningen som fortfarande är öppen upptill. Vikanvisningarna i kartongmaterialet böjs och förviks inför förseglingen. I den aseptiska zonen steriliseras förpackningen med väteperoxid, torkas, fylls på med produkt och förseglas med ultraljud.

Sedan överförs den fyllda och förseglade primärförpackningen via en arm till transportören som leder bort den. Vikning, fyllning och försegling går rasande fort. Combibloc CFA 124 med sex spår klarar av 24 000 paket i timmen. Det motsvarar sexton miljoner maskincykler per år och spår. Maskinerna måste kunna arbeta med dessa prestanda i minst tio år – totalt hela 160 miljoner cykler. Två huvudsakliga skäl till att sådan effektivitet och tillgänglighet är möjlig idag: konsekvent användning av servoteknik samt kraftfulla växlar och ställdon som utför jobbet pålitligt varje gång.