LUS-Splitter

  • Spridare

  • LUC+400 smörjenhet

  • Högtrycksslang
  • Växel med smörjande kugghjul
  • Smörjenhet LUC+125 

Optimal smörjning för det perfekta systemet

Fördelningssystemen används för att fördela smörjmedlet som matas från smörjenheten till ett antal smörjpunkter. Av detta följer att hela maskiner kan smörjas från en central smörjenhet. Spridare eller progressiva fördelare kan användas beroende på kraven i fördelningssystemet.

Om du vill utforma ett komplett smörjsystem eller behöver CAD-data kan du kontakta tekniskt säljstöd lokalt eller info@wittenstein.se.

  • Alternativ
BeteckningSlanganslutningAntal utgångarSlangens diameter [mm]
LUS 2-0-NLrak/plug-in26,00
LUS 3-0-NLrak/plug-in36,00
LUS 4-0-NLrak/plug-in46,00

Produktdetaljer

Så fungerar det

Jämn fördelning av smörjmedelsmängden mellan
2, 3 eller 4 utgångar (Med samma mottryck i alla
utgångar).

Applikationsvillkor

Max. slanglängd mellan LUC+-smörjenheten och spridarinloppet 300 mm.

  • Samma längder måste användas vid utgången (+/-10 % skillnad).
  • Samma mottryck i smörjpunkterna krävs. Arrangemang i flera steg är inte tillåtna.
  • Driftstemperatur +10 °C till +60 °C

Godkända smörjmedel

WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13.

  • Progressiva fördelare luftas med ett livsmedelsgodkänt H1-fett.