LUP progressiv fördelare

 • Progressiv fördelare

 • LUC+400 smörjenhet

 • Högtrycksslang
 • Växel med smörjande kugghjul
 • Smörjenhet LUC+125 

Optimal smörjning för det perfekta systemet

Genom användning av fördelarsystem säkerställs att smörjmedlet fördelas från smörjenheten till flera smörjpunkter. Av detta följer att hela maskiner kan smörjas från ett centralt ställe, med bara en smörjenhet.

Om du vill utforma ett komplett smörjsystem eller behöver CAD-data kan du kontakta tekniskt säljstöd lokalt eller info@wittenstein.se.

 • Teknisk data

Symmetriska fördelare – exakt samma smörjmedelsmängd per utgång

BeteckningMängdförhållandeCirkulationsövervakningCirkulationsvolym [cm³]Antal utgångar
LUP -02-0-01-030-01:1-0,302
LUP -03-0-01-030-01:1-0,303
LUP -04-0-01-020-01:1-0,204
LUP -05-0-01-025-01:1-0,255
LUP -06-0-01-030-01:1-0,306
LUP -07-0-01-035-01:1-0,357
LUP -08-0-01-040-01:1-0,408
LUP -02-1-01-030-01:10,302
LUP -03-1-01-030-01:10,303
LUP -04-1-01-020-01:10,204
LUP -05-1-01-025-01:10,255
LUP -06-1-01-030-01:10,306
LUP -07-1-01-035-01:10,357
LUP -08-1-01-040-01:10,408

Observera den detaljerade informationen i databladen och dimensionsbladen som finns tillgängliga på begäran.


Asymmetriska fördelare – avvikande smörjmedelsmängd i en utgång 

BeteckningMängdförhållandeCirkulationsövervakningCirkulationsvolym [cm³]Antal utgångar
LUP -05-0-03-035-11:3-0,354

Observera den detaljerade informationen i databladen och dimensionsbladen som finns tillgängliga på begäran.

Produktdetaljer

Så fungerar det

Smörjmedel fördelas successivt till utgången
genom efterföljande kolvstyrning för de separata fördelarskivorna (2–8 utgångar är tillgängliga som standard). 
Utgångarna är utrustade med inbyggda backventiler som förhindrar bakåtflöde av smörjmedlet. 

Applikationsvillkor

Använd med en pulsstyrd LUC+125/400 smörjenhet.

 • Slanglängden mellan LUC+-smörjenheten och fördelarens inlopp ska vara så kort som möjligt.
 • Maximal längddifferens för slangarna vid utgången är 2,5 m. Arrangemang i flera steg är inte tillåtna.
 • Driftstemperatur +10 °C till +60 °C

Godkända smörjmedel

 • WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13.
 • Progressiva fördelare luftas med ett livsmedelsgodkänt H1-fett.