Produktionslinje för ett nytt lättviktsmaterial

Konstruktionshjälp och servoväxlar från samma leverantör
Lisocore® är ett nytt lättviktsmaterial från Lightweight Solutions GmbH. Det är upp till 70 % lättare än konventionella träkompositpaneler. Det tillverkas i en produktionslinje som specialkonstruerades för det syftet. Höga krav specificerades för tekniken för automatisk hantering. Tack vare WITTENSTEINs omfattande konstruktionshjälp och högpresterande servoväxlar garanteras optimal flexibilitet och tillgänglighet när kärnorna och ytlagren matas.


LISOCORE® – EN GENUIN HÖGTEKNOLOGISK PRODUKT

LISOCORE® – EN GENUIN HÖGTEKNOLOGISK PRODUKT

Det nya lättviktsmaterialet har en unik struktur:

Läs mer

VÅR SUPPORT GÖR DESIGNEN TILLFÖRLITLIGARE

WITTENSTEIN har stöttat oss med storskaliga simuleringar och detaljerade dimensionsberäkningar.

VÅR SUPPORT GÖR DESIGNEN TILLFÖRLITLIGARE

Läs mer

OPTIMERAD DESIGN AV LYFTENHETER

OPTIMERAD DESIGN AV LYFTENHETER

Produktionslinjen för Lisocore® upptar ca 500 kvadratmeter.

Läs mer

WITTENSTEIN I ALLA AXLAR

Linjen har totalt ca 100 axlar som alla har växlar från WITTENSTEIN.

WITTENSTEIN I ALLA AXLAR

Läs mer