13.10.2020

Kompakt och flexibelt gripelement tack vare cyber® dynamic line servo system

Gripelement försågs med smarta och kompakta servodrivsystem från WITTENSTEIN som medgav automatisk produktion av CFRP- och GFRP-delar i alla axlar.

Till skillnad från exempelvis pneumatik ger servoteknik möjlighet till flexibel positionering utan mekaniska verktygsbyten. Det var en fördel i processen.

Vår servoteknik gör gripelementet maximalt flexibel.

https://www.wittenstein.se/expertis/applikationer/fill/

 

Interesting Articles