22.09.2021

WITTENSTEIN cynapse® Teach-In

  • Tjänsten "cynapse® Teach-In" hjälper parametrisera cynaps för din individuella maskinprocess. Du behöver inte längre manuellt fastställa larmnivåer för cynapse®.
  • Tjänsten hjälper till att identifiera och visualisera onormala händelser i maskinprocessen.
  • Tjänsten bestämmer processberoende larmnivåer baserat på statistiska metoder eller individuella beräkningar.
  • Tjänsten lagrar en uppsättning inlärda larmnivåer och överför dem till cynapse® vid behov – vilket ger dig maximal flexibilitet.

 

 

Interesting Articles