cyber® simco® drive 1 – servomotor

 • Servomotorn cyber® simco® motor 1 – SIM2050

 • Kompatibel med servodrivsystemet cyber® iTAS® för självkörande fordon

 • Elektronik och aktuatorer från en enda källa: iTAS®-modulsystemet

 • Den idealiska lösningen för olika tillämpningar med självkörande fordon

 • Programvaran MotionGUI: teknikfunktion för programmering av rörelser

 • Programvaran MotionGUI: Analys av applikationer och rörelsesekvenser via scope-funktionen

 • Webbserverfunktionen i cyber® simco® line medger statusövervakning under drift, analys av processparametrar, feldiagnos och optimering av hela anläggning.

 • Servomotorer i cyber® simco® line för olika prestandaklasser

flexibla gränssnitt – intelligenta – säkra

Tillsammans med olika servomotorer och servo aktuatorer är cyber® simco® line idealiska lösningar för snabba och exakta förflyttnings- och positioneringsuppgifter. Med en konstant uteffekt på upp till 2,5 kW och en kortvarig toppeffekt på 5 kW är cyber® simco® line lämplig för högprecisionstillämpningar, exempelvis för maskinverktyg, elektronik och emballering – som kopplingsskåpsversion med skyddsklass IP20 eller decentraliserad version med skyddsklass IP20. 

För att förenkla projektplaneringen i elkonstruktionsarbetet är cyber® simco® drive nu tillgänglig i EPLAN.

Enastående lösning för uppgifter med komplexa rörelser

Anslutningsmöjligheter

 • Flera fältbussgränssnitt för anslutning till olika styrenheter
 • Flera enkodergränssnitt

Intelligens

 • MotionGUI-programvara med många funktioner för diagnostik, optimering och parametrering
 • Webbserver för statusanalys och övervakning av drivsystemet

Säkerhet

 • Integrerad STO-säkerhetfunktion som uppfyller SIL3/PLe
 • Säker galvanisk isolering mellan logik och effekt
 • Högtransparent feldiagnos och funktionsövervakning

Flexibilitet

 • Kompakt design
 • Flexibel programmering av rörelser tack vare inbyggda PLC-funktioner

Enkel installation och driftsättning

 • Elektronisk typskylt
 • Stöd för PLC-specifika drivningsprofiler och funktionsblock

Produktivitet

 • Omkopplingsfrekvens från 8 till 32 kHz
 • Strömregleringsupplösning på 14 bitar
 • Idealiska för dynamiska processer och där precis momentreglering krävs

Funktioner i urval

I cyber® simco® drive 1-familjen finns servodrivenheter för sinuskommuterade servomotorer för spänningar från 12 till 60 V DC och maximal effekt upp till 5 kW. Servodrivenheterna är den idealiska lösningen för självkörande fordon eller är lämpliga för användning i styrskåp. Tillsammans med den intuitiva programvaran MotionGUI får du enkel parametrering, driftsättning och optimering av systemet samt möjlighet till flexibel tillämpningsprogrammering.

Maximal effekt upp till 5 000 W

Stöd för PLC-specifika drivningsprofiler och funktionsblock

Säker systemavstängning i nödfall tack vare inbyggd säkerhetsfunktion STO (Safe Torque Off) i enlighet med SIL3 med bibehållen produktivitet

Elektronisk namnskylt för automatisk och säker parametrering av motorn

Många fältbussgränssnitt och decentraliserad intelligens