Filter:

Tillbehör för servoväxlar

Integrerade drivningslösningar med anpassade tillbehör från en enda källa – kopplingar, spännelement, flänsaxlar och montageringar bidrar till optimala prestanda, effekttätheter och hög ekonomisk effektivitet.

Den stora bredden av tekniskt anpassade tillbehör banar vägen för kompletta drivsystem utan prestandakompromisser. sizing tools hjälper dig att optimera drivningen som helhet, så att tillbehöret som du behöver kan väljas med omsorg efter dynamiken i tillämpningen. 

Avgörande tillbehör för din tillämpning

Prestandabegränsningar, outnyttjade effektreserver och storlekar som avviker från de normala tillhör det förflutna. Vårt portfölj innehåller en bred mängd tillbehör med anslutnings- och transmissionsdelar som förbättrar prestanda hos ditt system. Kopplingar, spännelement och flänsaxlar till tillämpningsgränssnittet är optimalt anpassade – både tekniskt och geometriskt – till respektive växelserie. Det borgar för kompromisslösa prestanda, ultrakompakta drivningskoncept, högsta säkerhet och tillförlitlighet samt en drivlina som är exakt avstämd i en harmonisk servoaktuatorlösning.

Det faktum att hela växeln och tillbehören kan köpas från ett enda ställe ger långvarig effektivitet och ökar systemets kommersiella värde bortom enbart tekniska prestanda.

Tillbehören från WITTENSTEIN alpha gör mer än bara kopplar samman

Det breda utbudet av tillbehör i portföljen ger större frihet när du konstruerar din tillämpning. Från elastomerkopplingar för jämnare gång och längre livslängd, via momentbegränsare som skyddar drivningen mot överbelastningar, till metallbälgkopplingar för spelfri och vridstyv överföring av accelerationsmoment – vi har en optimal lösning oavsett hur dina krav ser ut.

Förutom kopplingar har vi också spännelement, som i kombination med högprecisa växlar med hålaxlar eller bottnade hålaxlar medger extremt kompakta och utrymmesbesparande drivningskoncept för montering i tillämpningen och överföring av maximala accelerationsmoment. Monteringsringarna förkortar installationstiden medan den optimerade skruvdesignen gör monteringen tillförlitlig. 

Det här perfekt avstämda systemet ger möjligheter till nerskalningar, där din drivlina kan harmoniseras genom val av de lämpligaste tillbehören.

Andra produkter från WITTENSTEIN koncernen

WITTENSTEIN koncernen integrerar alla huvudsakliga tekniker i världen för elektromekaniska drivsystem. Våra innovationer utgör ständigt nya milstolpar. Vårt produktutbud omfattar allt från medicinteknik till piezodrivningar och integrerad elektronik.