Filter:

Kuggstänger och kugghjul

Det behöver knappast sägas hur viktigt det är att hitta rätt kuggstång och kugghjul till ett linjärt motorsystem för att ditt maskinkoncept ska bli verklighet. I vår portfölj kan vi garantera att du hittar den perfekta kuggstångs- och kugghjulsmotorn. Du kan välja den perfekta kuggstången utifrån kraven på rundgångsnoggrannhet, positionsnoggrannhet och linjär kraft som ställs i din applikation.

Kuggstängerna kan kombineras med INIRA® – vår enkla, säkra och effektiva monteringslösning.

Kuggstänger och kugghjul för många applikationer

Bland våra kuggstänger och kugghjul finns lämpliga lösningar för nästan alla applikationer. De möjliga användningsområdena för våra kuggstångs- och kugghjulssystem sträcker sig från högprecisionsaxlar i tillverkningssystem till förpackningsmaskiner som måste producera maximalt i mycket små installationsutrymmen. Genom kombinationen med ett mångsidigt tjänsteutbud kan vi erbjuda stöd från den inledande konceptdesignen via beräkning med cymex® 5 och vidare till installations- och driftsättningsfasen för ert linjära system. Dessutom säkerställer vi en smidig tillgång till reservdelar.

För att kunna möta era behov av kuggstänger använder vi oss av flexibla och anpassningsbara produktionsprocesser. Våra kuggstänger för krävande applikationer är givetvis sätthärdade för att klara tuffa specifikationer för den linjära kraften och säkerställa högsta möjliga systemprestanda under hela livslängden.

Alla våra kugghjul levereras monterade från fabriken – det har betydande fördelar för er, exempelvis perfekt växelprecision i justeringen mellan kuggstång och kugghjul, eliminering av möjliga felkällor och mindre arbete med monteringen.

Inbyggda drivsystem med kuggstång och kugghjul

Förutom det mångsidiga utbudet av kuggstänger och kugghjul erbjuder vi även lämpliga servoväxlar samt monterings- och smörjtillbehör. För att det ska bli enklare att välja rätt produkter hittar du förkonfigurerade system under alpha Linear Systems. Med vår programvara cymex® 5 för storleksval kan du snabbt konfigurera och välja drivsystem baserat på data från applikationen.

Andra produkter från WITTENSTEIN koncernen

WITTENSTEIN koncernen integrerar alla huvudsakliga tekniker i världen för elektromekaniska drivsystem. Våra innovationer utgör ständigt nya milstolpar. Vårt produktutbud omfattar allt från medicinteknik till piezodrivningar och integrerad elektronik.