Filter:
alpha product lines

Roterande servoaktuatorer

De roterande servoaktuatorerna från WITTENSTEIN alpha är dynamiska och kompakta med övertygande precision. Servomotorerna och planetväxlarna integreras utan koppling till en flexibel enhet. De ökar tillämpningsproduktiviteten och sänker energiförbrukningen! 

sizing tools hjälper dig att hitta en optimal design av kompletta drivlinor med roterande servoställdon.

Roterande servoaktuatorer från WITTENSTEIN alpha

Våra roterande servoaktuatorer är korta vid installationen och får lättare plats i trånga monteringssituationer, exempelvis allt mindre robotar, automatiska hanteringssystem, maskinverktyg eller fyllnings- och förpackningslinjer. 
Tack vare de roterande servoaktuatorerna kan du minska mängden tids- eller utrymmesflaskhalsar i tillämpningen.
Våra roterande servoaktuatorer TPM+, premo® och SPM+/TPM+ endurance klarar nästan alla utmaningar inom automation, integration och industriella specifikationer.

TPM+-familjen och dess produktversioner DYNAMIC, POWER och HIGH TORQUE anpassar sig till de skiftande dynamiska kraven i din tillämpning.

premo® är en skalbar servoaktuatorsplattform med kompromisslös flexibilitet för användaren: motorerna och växlarna – med gradvisa och tillämpningsrelaterade prestandaegenskaper – kan konfigureras modulärt till individuella enheter. 

Våra SPM+ /TPM+ endurance-servoaktuatorer är utmärkta exempel på de anpassade lösningar som vi skapar för dig. Vattenkylda servoaktuatorer med maximal effekttäthet uppfyller dina behov av kraftigt förhöjda prestanda.

Roterande servoaktuatorer och utomordentlig kundservice

Enastående precision och effekttäthet kännetecknar våra produkter. Vi är ett progressivt familjeföretag som säljer innovativa produkter. Därför är kundservice en viktig framgångsfaktor. Vi finns här för dig, från konceptstadiet och genom hela applikationens livscykel. Vi vill hela tiden höja ribban för vår servicekvalitet.

Andra produkter från WITTENSTEIN koncernen

WITTENSTEIN koncernen integrerar alla huvudsakliga tekniker i världen för elektromekaniska drivsystem. Våra innovationer utgör ständigt nya milstolpar. Vårt produktutbud omfattar allt från medicinteknik till piezodrivningar och integrerad elektronik.