Så hanterar du en komplexare vardag

Industriell tillverkning blir allt komplexare. Produkter kundanpassas i högre grad och innovationscyklerna blir allt kortare. Så den stora utmaningen är att ta kontroll över komplexiteten.

Lösningen är decentraliserad självorganisering – inte centraliserad kontroll. Därför försöker vi göra tillverkningen intelligent med hjälp av Industri 4.0-tekniken. Vi vill utveckla produkter som gör att den fysiska och virtuella världen smälter samman.