Framtida Urban Produktion

Vår ultramoderna tillverkningsanläggning för växelkomponenter ligger granne med ett bostadsområde. Bullret och utsläppen är minimala och anläggningen är banbrytande ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Här utvecklar och testar vi också olika koncept för Industri 4.0.


ANLÄGGNING MITT I STAN

ANLÄGGNING MITT I STAN

Urban Produktion ligger granne med passiva hus i Fellbach utanför Stuttgart. Platsen är ovanlig men innebär goda levnads- och arbetsvillkor.

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR

HÅLLBARA LÖSNINGAR

Anläggningen har låga buller- och utsläppsnivåer och är före sin tid såväl miljömässigt och ekonomiskt som sociokulturellt.

Läs mer

MED PLATS FÖR LEK I NÄRHETEN

MED PLATS FÖR LEK I NÄRHETEN

Vi har byggt en lekplats precis i närheten av Urban Production-anläggningen. Precis som våra produkter är den uppbyggd kring olika teman inom rörelse och kopplingar.