Innovation Factory formar vår framtid

Med Innovation Factory har vi gjort plats för vår uppfattning om framtidens tillverkning. Här kan vi skapa nya typer av arbetsmiljöer och förverkliga våra idéer om hur alla processaktörer interagerar med varandra. Hela den värdeskapande processen – från idé till färdig produkt – i denna trendsättande bransch genomförs inom 30 meters radie.


Innovation Factory främjar och underlättar medarbetarnas kreativitet och kunskapsutbyte. Läs mer

I MEKATRONIKCENTRET BLIR INDUSTRI 4.0 VERKLIGT

I MEKATRONIKCENTRET BLIR INDUSTRI 4.0 VERKLIGT

I Innovation Factory utvecklar vi mekatronikprodukter och -system – även för Industri 4.0 – åt våra kunder. Samtidigt utarbetar vi gradvis monteringsprocesser enligt Industri 4.0.

Läs mer

ANSVAR I EN HÅLLBAR FRAMTID

ANSVAR I EN HÅLLBAR FRAMTID

Innovation Factory sätter nya standarder för minimal energi- och resursförbrukning.

Läs mer

VI GÖR VÅRA KUNDER TILL TRENDSÄTTARE FÖR FRAMTIDEN

VI GÖR VÅRA KUNDER TILL TRENDSÄTTARE FÖR FRAMTIDEN

Namnet ”Innovation Factory” ger tydliga signaler:

Läs mer

TÄTARE KOPPLINGAR OCH STÖRRE FLEXIBILITET

TÄTARE KOPPLINGAR OCH STÖRRE FLEXIBILITET

Integreringen av processpartner – från utveckling och tillverkning till inköp och logistik – optimerar gränssnitt och samarbete.

Läs mer

EN VISION BLIR VERKLIGHET

EN VISION BLIR VERKLIGHET

Se snabbversionen av uppförandet av Innovation Factory – 2 år komprimerat till 75 sekunder.

Plats för kreativitet

Med Innovation Factory har vi skapat en plats som främjar rörelser och stimulerar framsteg – både i rummet och i våra hjärnor. Detta nya byggnadskoncept främjar kreativitet, ökar innovationspotentialen och höjer innovationstakten. Stora, ljusa och transparenta rum bäddar för öppenhet och kommunikation.