Filter:

Tillbehör till linjära system

Med en mängd tillbehör blir portföljen med linjära system komplett. Smörjsystemet för kugghjuls- och kuggstångstillämpningar spelar en avgörande roll för livslängden. Vi erbjuder olika modeller av smörjanordningar, smörjkugghjul och fästaxlar – perfekt anpassade till våra linjära system. Våra lösningar för minimala smörjmedelsmängder används både för de öppna kuggarna i linjära system och linjära guider eller kulskruvar. De är anpassade till din individuella tillämpning och levereras som installationsklara lösningar. Rätt smörjmedel kan drastiskt minska underhållskostnaderna för din systemlösning.

Smörjsystemet – ett tillbehör som gör skillnad

På grund av de höga linjära krafter som kan uppstå i kuggstångssystem måste de öppna kuggarna smörjas kontinuerligt. Därför rekommenderar vi automatisk smörjning med vårt specialsmörjsystem, som består av ett smörjande polyuretankugghjul och smörjanordning.
Smörjanordningen förser smörjkugghjulet med en förutbestämd mängd smörjfett som du fastställt. Det skapar en optimal smörjande film på kugghjulet och kuggstången. Utöver smörjfettstillförsel rengör också smörjkugghjulet kuggarna.

Smörjmedel – ditt val!

Vi har rätt smörjmedel för alla tillämpningar – för kuggstångssystem, linjärguider, kulskruvar och mycket mer. Högpresterande smörjmedel fördelas optimalt på kuggarna av smörjanordningen och smörjkugghjulet. Och smörjfettspatronerna är mycket lätta att byta.

Andra produkter från WITTENSTEIN koncernen

WITTENSTEIN koncernen integrerar alla huvudsakliga tekniker i världen för elektromekaniska drivsystem. Våra innovationer utgör ständigt nya milstolpar. Vårt produktutbud omfattar allt från medicinteknik till piezodrivningar och integrerad elektronik.